برچسب نوشته ها:of

دانلود بازی عصر افسانه ها به همراه نسخه توسعه دهنده تایتان ها دوبله فارسی (Age Of Mythology Extended Edition Farsi)

دانلود بازی عصر افسانه ها به همراه نسخه توسعه دهنده تایتان ها دوبله فارسی (Age Of Mythology Extended Edition Farsi) Age Of Mythology یکی از بهترین بازی های استراتژیک در زمینه ی خود می باشد. این بازی در سال ۲۰۰۲ عرضه گردید که با استقبال بی سابقه ای از سوی هواداران بازی های رایانه ای…

ادامه نوشته →

NACE SP0196:2015-Standard Practice Galvanic Anode Cathodic Protection of Internal Submerged Surfaces of Steel Water Storage Tanks

NACE SP0196:2015-Standard Practice Galvanic Anode Cathodic Protection of Internal Submerged Surfaces of Steel Water Storage Tanks فرمت فایل: pdf NACE SP0196:2015 Standard Practice Galvanic Anode Cathodic Protection of Internal Submerged Surfaces of Steel Water Storage Tanks   … دریافت فایل

Engine Modeling and Control: Modeling and Electronic Management of Internal Combustion Engines

Engine Modeling and Control: Modeling and Electronic Management of Internal Combustion Engines Engine Modeling and Control: Modeling and Electronic Management of Internal Combustion Engines Author(s): Rolf Isermann (auth.) Year: 2014 Pages: 637 Extension: pdf … دریافت فایل

ASME A13.1:2007-Scheme for the Identification of Piping Systems

ASME A13.1:2007-Scheme for the Identification of Piping Systems فرمت فایل: pdf ASME A13.1:2007-Scheme for the Identification of Piping Systems استاندارد مارکینگ سیستم لوله کشی … دریافت فایل

Chemical Thermodynamics of Materials:2004

Chemical Thermodynamics of Materials:2004 ۴۰۷ صفحه PDF Chemical Thermodynamics of Materials:2004 John Wiley & Sons Svein Stølen Tor Grande Neil L. Allan … دریافت فایل

NFPA 326:2015-Standard for the Safeguarding of Tanks and Containers for Entry, Cleaning, or Repair

NFPA 326:2015-Standard for the Safeguarding of Tanks and Containers for Entry, Cleaning, or Repair ۱۹ صفحه pdf NFPA 326:2015-Standard for the Safeguarding of Tanks and Containers for Entry, Cleaning, or Repair     … دریافت فایل

NFPA 329:2015-Recommended Practice for Handling Releases of Flammable and Combustible Liquids and Gases

NFPA 329:2015-Recommended Practice for Handling Releases of Flammable and Combustible Liquids and Gases ۳۰ صفحه pdf NFPA 329:2015-Recommended Practice for Handling Releases of Flammable and Combustible Liquids and Gases … دریافت فایل

NFPA 306:2014-Standard for the Control of Gas Hazards on Vessels

NFPA 306:2014-Standard for the Control of Gas Hazards on Vessels ۲۶ صفحه pdf NFPA 306:2014-Standard for the Control of Gas Hazards on Vessels … دریافت فایل

Hazardous Materials Weapons of Mass Destruction Response Handbook:2012-Tom McGowan, MEd

Hazardous Materials/ Weapons of Mass Destruction Response Handbook:2012-Tom McGowan, MEd ۷۰۴ صفحه pdf کتاب Hazardous Materials/ Weapons of Mass Destruction Response Handbook:2012-Tom McGowan, MEd بر اساس ویرایش ۲۰۱۳ استانداردهای NFPA 472 و NFPA 473 … دریافت فایل

Metallurgy and Heat Treatment of Tool Steels, Robert Wilson, McGraw-Hill

Metallurgy and Heat Treatment of Tool Steels, Robert Wilson, McGraw-Hill ۳۷۸ صفحه pdf کتاب Metallurgy and Heat Treatment of Tool Steels, Robert Wilson, McGraw-Hill … دریافت فایل

Back to Top