مجموعه مقالات اتوماتای سلولی (Cellular Automata) این مجموعه دربرگیرنده ۴ فایل از کاربردی ترین مطالعات و مقالات اتوماتای سلولی می باشد که با داشتن آن، موضوع اتوماتای سلولی به صورت کاملا حرفه ای مورد شناخت شما قرار خواهد گرفت. … دریافت فایل