بررسی علت بازدهی پایین خنک سازی واحد الفین پتروشیمی بندر امام خمینی  واحد الفین با ظرفیت ۱،۰۹۰،۰۰۰ تن در سال (C2H2, C3+) ، فعالیتهای مهندسی اصولی/تفصیلی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات و خدمات فنی در سال ۱۳۷۹ پس از انعقاد قرارداد با شرکتهای تکنیپ فرانسه و نارگان ایران آغاز گردید و در سال ۱۳۸۰…

ادامه نوشته →