برچسب نوشته ها:نيروي

پایان نامه طراحي‌ و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌

پایان نامه طراحي‌ و ساخت‌ وسايل‌ اعمال‌ نيروي‌ داخلي‌ چكيده وسايل zwnj; اعمال zwnj; نيروي zwnj; داخلي zwnj; نظير قيچي zwnj;هاي zwnj; اهرم zwnj; مركب zwnj;، پرچ zwnj;كن zwnj;ها، مكانيزمهاي zwnj; قفل zwnj;كن zwnj; و غيره zwnj; كاربرد بسيار زيادي zwnj; در صنعت zwnj; دارند. هدف zwnj; از اين zwnj; پروژه zwnj; طراحي zwnj; وسايل…

ادامه نوشته →

مطالعه رفتارمكانيكي نانو تير تحت تحريك نيروي الكترو استاتيك با در نظر گرفتن نيروهاي واندروالسو كزيمير

مطالعه رفتارمكانيكي نانو تير تحت تحريك نيروي الكترو استاتيك با در نظر گرفتن نيروهاي واندروالسو كزيمير در اين مقاله، پاسخ استاتيكي و ديناميكي يك نانو تير دو سرگيردار تحت تحريك نيروي الكترو استاتيك و نيروهاي بين مولكولي واندروالس ۱ و كزيمير ۲ مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. همچنينپاسخ فركانسي سيستم نيز تحت اين تحريكات بررسي…

ادامه نوشته →

كاربرد كنترل مقاوم و تعيين عدم قطعيت در ميكروسكوپ نيروي اتمي

كاربرد كنترل مقاوم و تعيين عدم قطعيت در ميكروسكوپ نيروي اتمي در اين مقاله كاربرد تئوري كنترل مقاوم در ميكروسكوپ نيروي اتمي ۱ مورد بررسي قرار ميگيرد. مدل تير پيوسته به عنوان مدل دقيق و پيچيده، و مدل جرم و فنر به عنوان مدل ساده از تيركميكروسكوپ نيروي اتمي، معرفي ميشوند و عدم قطعيت ۲…

ادامه نوشته →

پيش بيني حد بالاي نيروي مماسي در فرايند شكل دهي تدريجي ورق فلزي

پيش بيني حد بالاي نيروي مماسي در فرايند شكل دهي تدريجي ورق فلزي پيش بيني حد بالاي نيروي مماسي در فرايند شكل دهي تدريجي ورق فلزي فرايند شكل دهي تدريجي ورق فلزي، يك فرايند انعطاف پذير براي توليد قطعات مختلف بدون نياز به ابزار آلات مخصوص مي باشد. در اين مقاله براي اولين بار، از…

ادامه نوشته →

بررسي نحوه‌ي كنترل نيروي توليد شده در اثر انجماد آب

بررسي نحوه‌ي كنترل نيروي توليد شده در اثر انجماد آب سال zwnj;هاست كه بحث سوخت و انرژي از مباحث مهم و پر اهميت در جوامع بشري محسوب مي zwnj;گردد. با توجه به محدود بودن سوخت zwnj;هاي فسيلي، در سال هاي اخير استفاده از انرژي zwnj;هاي نو مورد توجه پژوهشگران بوده است. در اين ميان مواردي…

ادامه نوشته →

شبيه سازي عددي اثرات استفاده از دماغه ي داراي حفره بر گرمايش آيروديناميكي و نيروي درگ در سرعت هاي ابرصوت

شبيه سازي عددي اثرات استفاده از دماغه ي داراي حفره بر گرمايش آيروديناميكي و نيروي درگ در سرعت هاي ابرصوت در اين مقاله، اثرات استفاده از حفره بر روي دماغه، در سرعت zwnj;هاي ابرصوت بررسي شده است. تاثير حفره بر گرمايش آيروديناميكي، نيروي اصطكاك سطحي، درگ فشاري و نيروي درگ كلي، به صورت عددي، مورد…

ادامه نوشته →

ساخت Cantilever ميكروسكوپ نيروي اتمي Fabrication of AFM cantilevers

ساخت Cantilever ميكروسكوپ نيروي اتمي Fabrication of AFM cantilevers در اين مقاله ، تكنولوژي ساخت Cantileverميكروسكوپ نيروي اتمي به روش Self-Sharpening nano Silicon وپيزوالكتريك پايه ALN مورد بررسي قرار گرفته است . tip هاي نانو سيليكون ، بوسيله تكنولوژي اچ تر ناهمسانگرد و مكانيزم خود تيز شو(Self Sharpening) با استفاده از ماسكهاي مخصوص ۳ و…

ادامه نوشته →

بررسي تأثير نيروي فشاري بر رفتار مكانيكي سلول بنيادي با استفاده از روش محاسباتي اجزاي محدود

بررسي تأثير نيروي فشاري بر رفتار مكانيكي سلول بنيادي با استفاده از روش محاسباتي اجزاي محدود فاكتورهاي مكانيكي بسياري مانند نيروهاي فشاري بر عملكرد سلول هاي بنيادي تاًثير مي گذارد كه منجر به تمايز آن به سلول هاي غضروفي مي-شود. توسط فرآيند انتقال مكانيكي، سلول ها نيروهاي مكانيكي خارج يا درون سلولي را دريافت كرده…

ادامه نوشته →

بررسي آزمايشگاهي ضريب نيروي پساي سيلندر ثابت و چرخان با استفاده از روش wake-survey وتداخل دنباله با لايه مرزي صفحه صاف

بررسي آزمايشگاهي ضريب نيروي پساي سيلندر ثابت و چرخان با استفاده از روش wake-survey وتداخل دنباله با لايه مرزي صفحه صاف يكي از راههاي كاهش پديده جدائي از بين بردن اختلاف سرعت بين سيال و سطح جسم ميباشد كه ساده ترين روش براي آن، چرخش سطح يك سيلندر دايره اي ميباشد .در اين تحقيق به…

ادامه نوشته →

تاثير باز بودن پنجره هاي خودرو بر نيروي درگ

تاثير باز بودن پنجره هاي خودرو بر نيروي درگ باز كردن پنجرهها باعث تغيير الگوي خطوط جريان هوا و افزايش مقدار نيروي درگ وارد بر خودرو ميشود. در تحقيق حاضر، ميزان افزايش درگ در حالتهاي مختلف باز بودن پنجرههاي خودرو مورد مطالعه قرار گرفته است. براي اين كار مدل هندسي خودرو در نرم افزار ساليدورك…

ادامه نوشته →

Back to Top