برچسب نوشته ها:میان

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه موضوع:زندگی و رفتار خرید اجباری در میان نوجوانان در هند و تاثیر جنسیت تعدیل

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه موضوع:زندگی و رفتار خرید اجباری در میان نوجوانان در هند و تاثیر جنسیت تعدیل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه   موضوع:زندگی و رفتار خرید اجباری در میان نوجوانان در هند  و تاثیر جنسیت تعدیل   Life stressors and compulsive buying behaviour among adolescents in India Moderating effect of gender  …

ادامه نوشته →

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه موضوع: اعلام مخالفت در میان سخنرانان جوان فارسی زبان

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه موضوع: اعلام مخالفت در میان سخنرانان جوان فارسی زبان     مقاله انگلیسی همراه با ترجمه   موضوع: اعلام مخالفت در میان سخنرانان جوان فارسی زبان   فایل انگلیسی: ۷ صفحه pdf فایل ترجمه : ۹ صفحه word … دریافت فایل

تاثیر دوره آموزشی تریاژ بر کیفیت کدهای تریاژ رده بندی در میان گروهی از دانشجویان پرستاری

تاثیر دوره آموزشی تریاژ بر کیفیت کدهای تریاژ رده بندی در میان گروهی از دانشجویان پرستاری عنوان مقاله به انگلیسی: Effect of a triage course on quality of rating triage codes in a group of university nursing students:a before-after observational study عنوان مقاله به فارسی: تاثیر دوره آموزشی تریاژ بر کیفیت کدهای تریاژ رده بندی…

ادامه نوشته →

دانلود پاورپوینت حواس – ۳۳ اسلاید

دانلود پاورپوینت حواس – ۳۳ اسلاید           üتغییر ایجاد شده در  پتانسیل غشا توسط محرک پتانسیل گیرنده یا پتانسیل  مولد است ü .1نرون آوران  رده اول  : جسم سلولی آن در شاخ خلفی .۲نرون آوران رده دوم :  در نخاع یا در ساقه مغز (تقاطع) .۳نرون آوران رده سوم: در هسته…

ادامه نوشته →

Back to Top