برچسب نوشته ها:مبادی

کتاب مبادی سواد بصری

کتاب مبادی سواد بصری خلاصه کتاب مبادی سواد بصری  کتاب : مبادي سواد بصری  نویسنده: دونيس ا . دانديس  مترجم: مسعود سپهر انتشارات سروش۱۳۸۰ در روابط موجود در يك تصوير نيروي كشش . جاذبه عناصر نسبت به يكديگر اصل ديگري از نظريه گشتالت را تشكيل مي دهد و به آن قانون جمع شدن اطلاق مي شود كه…

ادامه نوشته →

کتاب مبادی سواد بصری

کتاب مبادی سواد بصری خلاصه کتاب مبادی سواد بصری  کتاب : مبادي سواد بصری  نویسنده: دونيس ا . دانديس  مترجم: مسعود سپهر انتشارات سروش۱۳۸۰ در روابط موجود در يك تصوير نيروي كشش . جاذبه عناصر نسبت به يكديگر اصل ديگري از نظريه گشتالت را تشكيل مي دهد و به آن قانون جمع شدن اطلاق مي شود كه…

ادامه نوشته →

مبادی العربیه جلد ۳ (نحو ۳) – رشید شرتوتی – زبان و ادبیات عرب پیام نور

مبادی العربیه جلد ۳ (نحو ۳) – رشید شرتوتی – زبان و ادبیات عرب پیام نور مبادی العربیه جلد ۳ تالیف رشید شرتوتی منبع درس نحو ۳ رشته زبان و ادبیات عرب پیام نور شامل ۲۳۵ صفحه کتاب در قالب فایل pdf   طبق لیست حذفیات برای درس نحو ۳ فقط بخش نحو مطالعه شود.…

ادامه نوشته →

مبادی العربیه جلد ۴ (نحو ۴) (صرف ۳) – رشید شرتوتی – زبان و ادبیات عرب پیام نور

مبادی العربیه جلد ۴ (نحو ۴) (صرف ۳) – رشید شرتوتی – زبان و ادبیات عرب پیام نور مبادی العربیه جلد 4 تالیف رشید شرتوتی منبع درس نحو ۴ رشته زبان و ادبیات عرب پیام نور منبع درس صرف ۳ رشته زبان و ادبیات عرب پیام نور شامل ۴۳۷ صفحه کتاب در قالب فایل pdf   طبق لیست…

ادامه نوشته →

مبادی فقه و اصول

مبادی فقه و اصول مبادی فقه و اصول شامل نيمسالهاي: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه تابستان ۸۹ + با پاسخنامه نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه تابستان ۹۰ نیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه نیمسال اول…

ادامه نوشته →

Back to Top