برچسب نوشته ها:فصل

دانلود پاورپوینت هندسه پایه دهم تجربی فصل سوم مبحث نسبت و تناسب – ۱۰ اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه پایه دهم تجربی فصل سوم مبحث نسبت و تناسب – ۱۰ اسلاید     میانگین هندسی دو عدد ۵ و a برابر ۱۵ است. اگر   مقدار b کدام است؟ ۱) ۱۰  2) 5  مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ……

ادامه نوشته →

خلاصه نکات و تمرینات مهم درس فنون یادگیری رشته زبان انگلیسی ۵ فصل ابتدایی

خلاصه نکات و تمرینات مهم درس فنون یادگیری رشته زبان انگلیسی ۵ فصل ابتدایی همان طور که می دانید درس فنون یادگیری درسی ۴ واحدی است که کسب  نمره در ان بسیار اسان است این جزوه به منظور تمرکز بیشتر بر نکات و ارایه خلاصه و تعاریف مهم فصل ها میباشد  … دریافت فایل

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل دوم – ۷ اسلاید

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل دوم – ۷ اسلاید       روش های مطالعه زمین: ۱- روش مستقیم نمونه سنگ ها و ماگما میانبارها افیولیت ها ۲- روش غیر مستقیم امواج لرزه ای میدان مغناطیسی نور ستارگان مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از…

ادامه نوشته →

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل هفتم مبحث تکامل رفتار – ۶ اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل هفتم مبحث تکامل رفتار – ۶ اسلاید     انتخاب طبيعی دربارة بروز رفتارهای مختلف نيز همانند سايرصفت ها نقش دارد.   در انتخاب طبيعی شيرهای افريقايی صفاتی که در بقا و توليدمثل افراد دخالت دارندگزينش می شوند نه برای گونه  رفتارهایی را که نمی توان…

ادامه نوشته →

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل نهم مبحث باکتری ها – ۱۶ اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل نهم مبحث باکتری ها – ۱۶ اسلاید       ساختاری است دارای کروموزوم ، مقدار کمی سيتوپلاسم  که ديواره ضخيمی دور تا دور تشکیل شده   بعضی باکتری ها وقتی در شرايط سخت، از جمله کمبود مواد غذايی، خشکی و دمای زياد،قرار می گيرند، اندوسپور…

ادامه نوشته →

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل دوم مبحث مهندسی ژنتیک در پزشکی – ۲۵ اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل دوم مبحث مهندسی ژنتیک در پزشکی – ۲۵ اسلاید       برخي از  بيماري ها بدليل عدم ساخت يک نوع پروتئين در بدن ايجاد مي شود،مثلاً: (۱بيماري هموفيلي (۲ديابت نوع I (3 برخی از انواع کم خوني(آنمي) (۴ ناهنجاري هاي رشدي (۵برخي بيماري هاي ويروسي…

ادامه نوشته →

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل دوم مبحث مهندسی ژنتیک درکشاورزی و دامداری ۱۳ اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل دوم مبحث مهندسی ژنتیک درکشاورزی و دامداری ۱۳ اسلاید       پروتئين هاي پيچيدة انساني را نمي توان  از طريق تکنولوژي ژن در باکتري هاتوليد نمود. بنابر اين از جانوران تراژني بايد استفاده کرد جانوران تراژني(ترانسژنيک): جانوراني که درسلولهاي خود DNA بيگانه هم داشته باشند…

ادامه نوشته →

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی فصل چهارم مبحث مثالي از تغيير گونه ها – ۸ اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی فصل چهارم مبحث مثالي از تغيير گونه ها – ۸ اسلاید       پوشش سفيدرنگ خرس قطبي به او اين امکان را مي دهد که در محيط پوشيده از برف با موفقيت شکار کند و به بقاي خود ادامه دهد. چون داروين از منشأ گوناگوني افراد جمعيت…

ادامه نوشته →

پاورپوینت فصل ۵ انگیزش مربوط به درس رفتار سازمانی

پاورپوینت فصل ۵ انگیزش مربوط به درس رفتار سازمانی پاورپوینت فصل ۵ انگیزش مربوط به درس رفتار سازمانی تئوریها باید جنبه کاربردی پیدا کند مدیریت مبتنی بر هدف Ù نظریه تعیین هدف تعدیل رفتار Ù تئوری تقویت رفتار مشارکت کارکنان پرداخت متغیرÙ تئوری انتظار پرداخت براساس مهارتÙ تئوریهای انگیزش   1- مدیریت مبتنی بر هدف…

ادامه نوشته →

پاورپوینت فصل ۱۰ رهبری مربوط به درس رفتار سازمانی

پاورپوینت فصل ۱۰ رهبری مربوط به درس رفتار سازمانی پاورپوینت فصل ۱۰ رهبری مربوط به درس رفتار سازمانی تعريف رهبري توانايي در اعمال نفوذ برگروه و سوق دادن آن به هدفهاي موردنظر تئوريهاي شخصيتي ويژگي رهبران موفق را اينگونه بيان مي كند: پويايي و جاه طلبي، تمايل به رهبري، صداقت، اعتماد به نفس، هوش، دانش…

ادامه نوشته →

Back to Top