برچسب نوشته ها:عمران

سمینار کارشناسی ارشد عمران استفاده از راه هاي طبقاتي و تونل ها براي خروج از بن بست ترافيك در كلان شهرها

سمینار کارشناسی ارشد عمران استفاده از راه هاي طبقاتي و تونل ها براي خروج از بن بست ترافيك در كلان شهرها این محصول در قالب پی دی اف و ۱۸۷ صفحه می باشد. این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد عمران-راه و ترابری طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه موارد مورد نیاز…

ادامه نوشته →

سمینار کارشناسی ارشد عمران عوامل بروز تأخير در پروازها و ارائه راهكارهايي جهت كاهش آن

سمینار کارشناسی ارشد عمران عوامل بروز تأخير در پروازها و ارائه راهكارهايي جهت كاهش آن این محصول در قالب پی دی اف و ۱۱۲ صفحه می باشد. این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد عمران-راه و ترابری طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه موارد مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد.…

ادامه نوشته →

سمینار کارشناسی ارشد عمران آزمون های مخرب جوش و کاربرد آن در سازه های فولادی

سمینار کارشناسی ارشد عمران آزمون های مخرب جوش و کاربرد آن در سازه های فولادی این محصول در قالب پی دی اف و ۹۳ صفحه می باشد. این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد عمران-سازه طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه موارد مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد. نمونه های…

ادامه نوشته →

سمینار کارشناسی ارشد عمران كاربرد روش انرژي در طراحي قاب خمشي فولادي

سمینار کارشناسی ارشد عمران كاربرد روش انرژي در طراحي قاب خمشي فولادي این محصول در قالب پی دی اف و ۷۳ صفحه می باشد. این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد عمران-سازه طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه موارد مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد. نمونه های مشابه این عنوان…

ادامه نوشته →

سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی خواص مکانیکی بتن خود تراکم و خود تراکم مقاومت بالا

سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی خواص مکانیکی بتن خود تراکم و خود تراکم مقاومت بالا این محصول در قالب پی دی اف و ۹۸ صفحه می باشد. این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد عمران-سازه طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه موارد مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد. نمونه های…

ادامه نوشته →

سمینار کارشناسی ارشد عمران معرفی شبکه های عصبی و کاربرد آن در حمل ونقل ریلی

سمینار کارشناسی ارشد عمران معرفی شبکه های عصبی و کاربرد آن در حمل ونقل ریلی این محصول در قالب پی دی اف و ۱۵۰ صفحه می باشد. این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد عمران-راه و ترابری طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه موارد مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد.…

ادامه نوشته →

سمینار کارشناسی ارشد عمران مديريت روسازي زيرساختهاي فرودگاهي

سمینار کارشناسی ارشد عمران مديريت روسازي زيرساختهاي فرودگاهي این محصول در قالب پی دی اف و ۴۰۴ صفحه می باشد. این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد عمران-راه و ترابری طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه موارد مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد. نمونه های مشابه این عنوان با قیمت…

ادامه نوشته →

سمینار کارشناسی ارشد عمران رفتار ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی

سمینار کارشناسی ارشد عمران رفتار ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی این محصول در قالب پی دی اف و ۱۰۴ صفحه می باشد. این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد عمران-سازه طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه موارد مورد نیاز سمینار ارشد این رشته…

ادامه نوشته →

سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی و مقایسه روش های موجود

سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی و مقایسه روش های موجود این محصول در قالب پی دی اف و ۱۸۴ صفحه می باشد. این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد عمران-سازه طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه موارد مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد. نمونه های مشابه…

ادامه نوشته →

سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی کاویتاسیون در دریچه ها

سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی کاویتاسیون در دریچه ها این محصول در قالب پی دی اف و ۷۶ صفحه می باشد. این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد عمران-سازه های هیدرولیکی طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه موارد مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد. نمونه های مشابه این عنوان با…

ادامه نوشته →

Back to Top