برچسب نوشته ها:شناسی

پروژه آسیب شناسی خانه الهامی کرمان (معماری سنتی )

پروژه آسیب شناسی خانه الهامی کرمان (معماری سنتی ) خانه الهامی در بافت قدیم شهر و در کوچه پشت مسجد ملک (امام) طبق کروکی زیر واقع شده است و جزئی از یک بافت مسکونی قدیمی بود که بعضاً تخریب و نوساز شده اند. به نظر می رسد بنای فوق مربوط به دوره قاجار باشد. مشخصات…

ادامه نوشته →

زمین شناسی

زمین شناسی تعریف زمین شناسی …. ۷ صفحه … دریافت فایل

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل دوم – ۷ اسلاید

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل دوم – ۷ اسلاید       روش های مطالعه زمین: ۱- روش مستقیم نمونه سنگ ها و ماگما میانبارها افیولیت ها ۲- روش غیر مستقیم امواج لرزه ای میدان مغناطیسی نور ستارگان مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از…

ادامه نوشته →

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل هفتم مبحث تکامل رفتار – ۶ اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل هفتم مبحث تکامل رفتار – ۶ اسلاید     انتخاب طبيعی دربارة بروز رفتارهای مختلف نيز همانند سايرصفت ها نقش دارد.   در انتخاب طبيعی شيرهای افريقايی صفاتی که در بقا و توليدمثل افراد دخالت دارندگزينش می شوند نه برای گونه  رفتارهایی را که نمی توان…

ادامه نوشته →

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل نهم مبحث باکتری ها – ۱۶ اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل نهم مبحث باکتری ها – ۱۶ اسلاید       ساختاری است دارای کروموزوم ، مقدار کمی سيتوپلاسم  که ديواره ضخيمی دور تا دور تشکیل شده   بعضی باکتری ها وقتی در شرايط سخت، از جمله کمبود مواد غذايی، خشکی و دمای زياد،قرار می گيرند، اندوسپور…

ادامه نوشته →

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث از ژن تا پروتئین – ۵۹ اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث از ژن تا پروتئین – ۵۹ اسلاید       تجلی ژنی الف)نظریه یک ژن یک آنزیم ـ بیماری الکاپتونوریا و فعالیت‌های آرچیبلد گرو (۱۹۰۹) ـ هاگ‌های جهش‌یافته نوروسپورا و فعالیت‌های بیدل و تیتوم (۱۹۴۰) ـ ارائه نظریه یک ژن ـ یک پلی‌پپتید (۱۹۵۰) مناسب برای…

ادامه نوشته →

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث تنظیم بیان ژن – ۳۱ اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث تنظیم بیان ژن – ۳۱ اسلاید       تعریف: روشن و خاموش شدن ژن‌های مختلف در زمان مناسب a)ژن روشن یا بیان‌شده: ژنی که مورد استفاده قرار می‌گیرد (ساخت محصول ژن) b)ژن خاموش یا بیان نشده: ژنی که مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. مناسب برای دانش…

ادامه نوشته →

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل دوم مبحث مهندسی ژنتیک در پزشکی – ۲۵ اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل دوم مبحث مهندسی ژنتیک در پزشکی – ۲۵ اسلاید       برخي از  بيماري ها بدليل عدم ساخت يک نوع پروتئين در بدن ايجاد مي شود،مثلاً: (۱بيماري هموفيلي (۲ديابت نوع I (3 برخی از انواع کم خوني(آنمي) (۴ ناهنجاري هاي رشدي (۵برخي بيماري هاي ويروسي…

ادامه نوشته →

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل دوم مبحث مهندسی ژنتیک درکشاورزی و دامداری ۱۳ اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل دوم مبحث مهندسی ژنتیک درکشاورزی و دامداری ۱۳ اسلاید       پروتئين هاي پيچيدة انساني را نمي توان  از طريق تکنولوژي ژن در باکتري هاتوليد نمود. بنابر اين از جانوران تراژني بايد استفاده کرد جانوران تراژني(ترانسژنيک): جانوراني که درسلولهاي خود DNA بيگانه هم داشته باشند…

ادامه نوشته →

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی فصل چهارم مبحث مثالي از تغيير گونه ها – ۸ اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی فصل چهارم مبحث مثالي از تغيير گونه ها – ۸ اسلاید       پوشش سفيدرنگ خرس قطبي به او اين امکان را مي دهد که در محيط پوشيده از برف با موفقيت شکار کند و به بقاي خود ادامه دهد. چون داروين از منشأ گوناگوني افراد جمعيت…

ادامه نوشته →

Back to Top