برچسب نوشته ها:شناختي

پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي

پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي بررسي حوادث نشان مي دهد که وقوع بيش از ۹۱ درصد حوادث صنعتي به خطاهاي انساني مربوط است. خطاهاي شناختي، خطا هایي با پایه شناختي هستند که در طي انجام وظيفه اي که فرد معمولا قادر است آن را بدون خطا انجام دهد. این خطاها…

ادامه نوشته →

پروژه بررسی جرم شناختي تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي (جواز قتل مهدورالدم). doc

پروژه بررسی جرم شناختي تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي (جواز قتل مهدورالدم). doc           نوع فایل: word قابل ویرایش ۷۰ صفحه   چکیده: قانون مجازات اسلامي در تبصره ۲ ماده ۲۹۵، تشخيص وقوع جرم، تعيين مجرم و اجراي مجازات مهدورالدم توسط افرادي كه نمايندة «دولت» محسوب نمي‌شوند را مجاز…

ادامه نوشته →

آفازي (آنومي) فراهم كردن منبع براي تمرينات باليني، تحقيقات در آفازي و همچنين تحقيقات روان – زبان شناختي

آفازي (آنومي) فراهم كردن منبع براي تمرينات باليني، تحقيقات در آفازي و همچنين تحقيقات روان – زبان شناختي   فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات۸۹ فصل اولمعيار سازي تست ناميدن در مقوله‌هاي اسامي و افعال ۱-۱ بيان مسئله ۲-۱ كاربردهاي عمومي ۳-۱ تعريف مفاهيم فصل دوم (مباحث نظري) ۱-۲ مقدمه ۲-۲ مدل پردازش واژگاني ۳-۲…

ادامه نوشته →

دانلود تحقیق رابطه هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پايه اول متوسطه

دانلود تحقیق رابطه هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پايه اول متوسطه هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پايه اول متوسطه است.در اين پژوهش از روش تحقيق همبستگياستفاده شده است. جامعه آمارياين پژوهش  شامل کليه دانش­آموزان دختر پايه اول دبيرستان ناحيه تبادکان…

ادامه نوشته →

دانلود پروژه آفازي (آنومي) فراهم كردن منبع براي تمرينات باليني، تحقيقات در آفازي و همچنين تحقيقات روان – زبان شناختي

دانلود پروژه آفازي (آنومي) فراهم كردن منبع براي تمرينات باليني، تحقيقات در آفازي و همچنين تحقيقات روان – زبان شناختي فصل اول معيار سازي تست ناميدن در مقوله‌هاي اسامي و افعال………………………………………………………….           1-1 بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………… ۲-۱ كاربردهاي عمومي ……………………………………………………………………………………. ۳-۱ تعريف مفاهيم ………………………………………………………………………………………….   فصل دوم (مباحث نظري)……………………………………………………………………………… ۱-۲ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۲-۲ مدل پردازش واژگاني……………………………………………………………………………………

ادامه نوشته →

هنر يافتن الگوي زيبايي شناختي هنر يافتن الگوي زيبايي شناختي

هنر يافتن الگوي زيبايي شناختي هنر يافتن الگوي زيبايي شناختي هنر يافتن الگوي زيبايي شناختي  هنر يافتن الگوي زيبايي شناختي   پيشگفتار به رغم كنكاش‌هاي پيگير و مداوم هنرمندان ايراني در دوران معاصر، دستاورد منسجم و جامعي كه بتواند الگوي زيبايي شناختي خاصي را به گستره هنر امروز ارائه كند پديد نيامده است. اين نقصان…

ادامه نوشته →

تحقیق بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن ۱۲۴ ص – ورد

تحقیق بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن ۱۲۴ ص – ورد طرح مسئله : مسئله اي كه گزارش حاضر به دنبال پاسخگويي به آن است، تأثيرات گوناگوني است كه محيط اطراف زندگي خانواده ها (محيط فيزيكي و رواني) ، بر روي روند و شكل زندگي آنها مي‌گذارد، است. و اينكه…

ادامه نوشته →

در آمدي روش شناختي بر مسئله نسبت علم و دين

در آمدي روش شناختي بر مسئله نسبت علم و دين در آمدي روش شناختي بر مسئله نسبت علم و دين ۱۸ صفحه مقدمه مجموعه معارف انسان به سه دسته تقسيم مي شوند : ۱ آنچه از طرق عادي كسب مي شود ؛ آنچه از غير طرق عادي كسب مي شود ؛ آنچه از طريق غير…

ادامه نوشته →

دانلود تحقیق بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن

دانلود تحقیق بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن چكيده:آنچه كه گزارش حاضر بدان مي پردازد، بررسي تأثير محيط بر روي زندگي خانواده ها و پيامدهاي مثبت و منفي كه محيط اطراف خانواده ( از درون و بيرون خانواده) ميتواند بر زندگي خانواده ها ، به جا گذارد، مي باشد.محيط زندگي…

ادامه نوشته →

پرسشنامه ي بهزيستي روان شناختي ريف (فرم کوتاه)

پرسشنامه ي بهزيستي روان شناختي ريف (فرم کوتاه) پرسشنامه ي بهزيستي روان شناختي ريف (فرم کوتاه) … دریافت فایل

Back to Top