برچسب نوشته ها:سوال+

نمونه سوال هنر و معماری ایران ۲ کد درس : ۱۲۲۶۰۰۲

نمونه سوال هنر و معماری ایران ۲ کد درس : ۱۲۲۶۰۰۲ نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۵-۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۵-۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۴-۹۳  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۴-۹۳  (با جواب…

ادامه نوشته →

نمونه سوال هنر و معماری ایران ۱ کد درس : ۱۲۲۶۰۰۱

نمونه سوال هنر و معماری ایران ۱ کد درس : ۱۲۲۶۰۰۱ نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۵-۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۵-۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۴-۹۳  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۴-۹۳  (با جواب…

ادامه نوشته →

نمونه سوال نقشه خوانی و آشنایی با نقشه کد درس : ۱۲۳۹۰۱۳

نمونه سوال نقشه خوانی و آشنایی با نقشه کد درس : ۱۲۳۹۰۱۳ نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۵-۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۵-۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۴-۹۳  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۳  (با…

ادامه نوشته →

نمونه سوال نقشه خوانی و آشنایی با نقشه کد درس : ۱۲۱۸۰۱۲

نمونه سوال نقشه خوانی و آشنایی با نقشه کد درس : ۱۲۱۸۰۱۲ نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۵-۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۵-۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۴-۹۳  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۳  (با…

ادامه نوشته →

نمونه سوال درس اپیدمیولوژی رشته دامپزشکی

نمونه سوال درس اپیدمیولوژی رشته دامپزشکی دانلود نمونه سوال درس اپیدمیولوژی دامپزشکی شامل ۲۴ سوال در دو صفحه به صورت عکس و پاسخ ها به صورت دست نویس بر روی این دو فایل عکس نوشته شده است. توجه : این فایل شامل دو تصویر می باشد که پاسخ آنها به صورت دست نویس بر روی…

ادامه نوشته →

نمونه سوال مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی کد درس : ۱۲۱۸۰۲۳

نمونه سوال مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی کد درس : ۱۲۱۸۰۲۳ ترم سوال پاسخنامه نیمسال اول ۸۸-۸۹     نیمسال دوم ۸۸-۸۹     تابستان ۸۹     نیمسال اول ۸۹-۹۰     نیمسال دوم ۸۹-۹۰     تابستان ۹۰     نیمسال اول ۹۰-۹۱     نیمسال دوم ۹۰-۹۱   ج تابستان ۹۱  …

ادامه نوشته →

نمونه سوال مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی کد درس : ۱۲۱۸۰۱۵

نمونه سوال مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی کد درس : ۱۲۱۸۰۱۵ نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۵-۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۵-۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۴-۹۳  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۴-۹۳  (با جواب…

ادامه نوشته →

نمونه سوال الکترومغناطیس

نمونه سوال الکترومغناطیس نمونه سوال از درس الکترومغناطیس مربوط به رشته برق … دریافت فایل

نمونه سوال گذراندن اوقات فراغت کد درس : ۱۲۱۸۰۰۵

نمونه سوال گذراندن اوقات فراغت کد درس : ۱۲۱۸۰۰۵ ترم سوال پاسخنامه نیمسال اول ۸۸-۸۹     نیمسال دوم ۸۸-۸۹     نیمسال اول ۸۹-۹۰   ج  نیمسال دوم ۸۹-۹۰   ج نیمسال اول ۹۰-۹۱     نیمسال دوم ۹۰-۹۱   ج تابستان ۹۱     نیمسال اول ۹۱-۹۲   ج نیمسال دوم ۹۱-۹۲  …

ادامه نوشته →

نمونه سوال مبانی مردم شناسی (جهانگردی) کد درس : ۱۲۲۲۰۰۵-۱۲۱۸۰۰۳

نمونه سوال مبانی مردم شناسی (جهانگردی) کد درس : ۱۲۲۲۰۰۵-۱۲۱۸۰۰۳ پاسخنامه نیمسال اول ۹۵-۹۴ نیمسال اول ۹۵-۹۴ پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ نیمسال دوم ۹۴-۹۳ نیمسال اول ۹۱-۹۰ پاسخنامه نیمسال دوم ۹۱-۹۰ نیمسال دوم ۹۱-۹۰ … دریافت فایل

Back to Top