برچسب نوشته ها:سازمانی

سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری، استراتژی‌های ارزش آفرینی: بسترسازی یادگیری سازمانی

سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری، استراتژی‌های ارزش آفرینی: بسترسازی یادگیری سازمانی عنوان مقاله: سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری، استراتژی zwnj;های ارزش آفرینی: بسترسازی یادگیری سازمانی قالب بندی: word قیمت: ۲۵۰۰ تومان شرح مختصر: امروزه منشأ اصلی مزيت رقابتی سازمان zwnj;ها، برخورداری از نیروی انسانی کارآمد و توانا و مشارکتی است و فاصله میان جوامع، به دليل تفاوت…

ادامه نوشته →

پایان نامه بررسی رابطه تعهد کاری کارمندان و سیاست های سازمانی

پایان نامه بررسی رابطه تعهد کاری کارمندان و سیاست های سازمانی دسته: رشته مدیریت عنوان پایان نامه : بررسی رابطه تعهد کاری کارمندان و سیاست های سازمانی lrm; قالب بندی : PDF قیمت :۲۹۰۰ تومان شرح مختصر : امروزه توجه سازمانها در بکارگیری حداکثری تواناییهای کارکنانشان افزایش یافته است. اما باید توجه داشت که کارکنان…

ادامه نوشته →

پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی

پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی Scale of Organizational Procrastination (SOP) … دریافت فایل

پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی

پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی Scale of Organizational Procrastination (SOP) … دریافت فایل

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و اختلالات روانی مدیران مدارس

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و اختلالات روانی مدیران مدارس عنوان مقاله: بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و اختلالات روانی مدیران مدارس قالب بندی: word قیمت: ۲۴۰۰ تومان شرح مختصر: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و اختلالات روانی مدیران دوره متوسطه در مدارس (دولتی و غیرانتفاعی) شهراصفهان بود. روش تحقیق در…

ادامه نوشته →

نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه ی بین اخلاق حرفه ای با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی کار

نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه ی بین اخلاق حرفه ای با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی کار عنوان مقاله: نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه ی بین اخلاق حرفه ای با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی کار قالب بندی: PDF شرح مختصر:ريشه ي بسياري از رفتارها و فعاليت هاي کارکنان درماني بيمارستان…

ادامه نوشته →

فرهنگ سازمانی مرتبط، ساختار، استراتژی و تأثیرات سازمانی

فرهنگ سازمانی مرتبط، ساختار، استراتژی و تأثیرات سازمانی عنوان مقاله : فرهنگ سازمانی مرتبط، ساختار، استراتژی و تأثیرات سازمانی قالب بندی: word, PDF شرح مختصر : روندهای مدیریت دانش دارای مفاهیم ویژه هستند و دارای تأثیرات سازمانی هستند. این مقاله به آزمایش نقش واسطه ی مدیریت دانش در رابطه ی بین فرهنگ سازمانی، ساختار و…

ادامه نوشته →

تبیین نقش فرهنگ سازمانی در پیاده‌سازی مدیریت دانش

تبیین نقش فرهنگ سازمانی در پیاده‌سازی مدیریت دانش عنوان مقاله: تبیین نقش فرهنگ سازمانی در پیاده zwnj;سازی مدیریت دانش قالب بندی: PDF شرح مختصر : دانش به عنوان منبع اصلي سازمانها تلقي شده و به عنوان يك سرمايه مطرح است. انتقال، خلق و بكارگيري دانش مستلزم وجود فرهنگ سازماني است و صنعت بیمه به عنوان…

ادامه نوشته →

ارزش مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی‎

ارزش مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی‎ عنوان مقاله: ارزش مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی lrm; قالب بندی: Word شرح مختصر : همه مدیران می خواهند عملکرد بهتر سازمان را ببینند، و برای ابزاری که به این امر کمک کند جستجو می کنند. برای دهه ها، مدیران منابع انسانی بر این باور بودند که…

ادامه نوشته →

بررسی تأثير عدالت سازمانی بر خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

بررسی تأثير عدالت سازمانی بر خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی عنوان مقاله : بررسی تأثير عدالت سازمانی بر خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی قالب بندی: PDF شرح مختصر : هدف مقاله حاضر بررسی تأثير عدالت سازمانی بر خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی مي…

ادامه نوشته →

Back to Top