برچسب نوشته ها:دکتری

دانلود مجموعه ۵۰ سری سوالات دکتری تخصصی داروسازی

دانلود مجموعه ۵۰ سری سوالات دکتری تخصصی داروسازی                     دانلود مجموعه سوالات زیر در یک پکیج دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه-دوره۳-تیر ۹۱ دانلود سوالات آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور با پاسخنامه-دوره۵-تیر ۹۲ دانلود سوالات آزمون ارزشیابی…

ادامه نوشته →

نمونه سوالات کنکور دکتری معماری

نمونه سوالات کنکور دکتری معماری یک سال کنکور سراسری دکتری نمونه سوالات کنکور دکتری معماری به صورت پی دی اف … دریافت فایل

سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی سال ۹۱

سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی سال ۹۱       سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی سال ۹۱   دانلود سوالات دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی دوره ۲۴ سال آزمون: ۱۳۹۱ ۲۰۰ سؤال ۲۷ صفحه به همراه کلید اولیه و نهایی این فایل به صورت دانلودی   می باشد…

ادامه نوشته →

سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی داروسازی بالینی سال ۹۲

سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی داروسازی بالینی سال ۹۲        سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی داروسازی بالینی سال ۹۲   دانلود سوالات دکتری تخصصی داروسازی بالینی دوره ۲۵ سال آزمون: ۱۳۹۲ ۲۰۰ سؤال ۲۶ صفحه به همراه کلید اولیه و نهایی   این فایل به صورت دانلودی…

ادامه نوشته →

سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو سال ۹۱

سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو سال ۹۱        سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو سال ۹۱   دانلود سوالات دکتری تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو دوره ۲۴ سال آزمون: ۱۳۹۱ ۲۰۰ سؤال ۲۸ صفحه دارای کلید اولیه و نهایی این فایل به…

ادامه نوشته →

سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی داروسازی بالینی سال ۹۱

سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی داروسازی بالینی سال ۹۱ سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی داروسازی بالینی سال ۹۱ ۶۰,۰۰۰ ریال دانلود سوالات دکتری تخصصی داروسازی بالینی دوره ۲۴ سال آزمون: ۱۳۹۱ ۲۰۰ سؤال ۲۷ صفحه فاقد کلید اولیه دارای اصلاحات کلید اولیه این فایل به صورت دانلودی  می باشد و…

ادامه نوشته →

سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی داروسازی هسته ای سال ۹۲ (ویژه فیزیک)

سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی داروسازی هسته ای سال ۹۲ (ویژه فیزیک)      سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی داروسازی هسته ای سال ۹۲ (ویژه فیزیک)     دانلود سؤالات دکتری تخصصی  داروسازی هسته ای دوره ۲۵ سال آزمون: ۱۳۹۲ ۲۰۰ سؤال ۴۴ صفحه به همراه کلید اولیه و…

ادامه نوشته →

سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی داروسازی سنتی سال ۹۲

سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی داروسازی سنتی سال ۹۲       سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی داروسازی سنتی سال ۹۲   دانلود سوالات دکتری تخصصی داروسازی سنتی دوره ۲۵ سال آزمون: ۱۳۹۲ ۲۰۰ سؤال ۲۴ صفحه به همراه کلید اولیه و نهایی   این فایل به صورت دانلودی  …

ادامه نوشته →

سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو سال ۹۲

سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو سال ۹۲        سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو سال ۹۲    دانلود سوالات دکتری تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو دوره ۲۵ سال آزمون: ۱۳۹۲ ۲۰۰ سؤال ۲۶ صفحه به همراه کلید اولیه و نهایی…

ادامه نوشته →

سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی نانو فناوری دارویی سال ۹۱

سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی نانو فناوری دارویی سال ۹۱           سؤالات دکتری تخصصی داروسازی – دانلود سوالات دکتری تخصصی نانو فناوری دارویی سال ۹۱   دانلود سوالات دکتری تخصصی نانو فناوری دارویی دوره ۲۴ سال آزمون: ۱۳۹۱ ۲۰۰ سؤال ۳۰ صفحه به همراه کلید اولیه و نهایی  …

ادامه نوشته →

Back to Top