برچسب نوشته ها:جهانگردی

پروژه هواپیما (دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی)

پروژه هواپیما (دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی) پروژه هواپیما (دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی) تعداد صفحات : ۷۰ فرمت فایل : word قابل ویرایش     تاریخچه هواپیما مخترع هواپیما به معنی امروزی را برادران رایت می‌دانند ولی با توجه به کوشش‌های هم‌زمان دیگران، برخی این نکته را قبول ندارند. به‌هرحال کوشش برای پرواز سابقه‌ای…

ادامه نوشته →

پروژه کارآفرینی خدمات مسافرتی و جهانگردی

پروژه کارآفرینی خدمات مسافرتی و جهانگردی                 تعداد صفحات: ۴۲ صفحه فرمت اجرایی : Word قابل ویرایش    قابل اطمینان از جامع و کامل بودن پروژه کارآفرینی    فهرست فصل ها فصل اول کلیات فصل دوم روش انجام کار فصل سوم امور مالی طرح فصل چهارم جمع بندی…

ادامه نوشته →

نمونه سوال مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی کد درس : ۱۲۱۸۰۲۳

نمونه سوال مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی کد درس : ۱۲۱۸۰۲۳ ترم سوال پاسخنامه نیمسال اول ۸۸-۸۹     نیمسال دوم ۸۸-۸۹     تابستان ۸۹     نیمسال اول ۸۹-۹۰     نیمسال دوم ۸۹-۹۰     تابستان ۹۰     نیمسال اول ۹۰-۹۱     نیمسال دوم ۹۰-۹۱   ج تابستان ۹۱  …

ادامه نوشته →

نمونه سوال مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی کد درس : ۱۲۱۸۰۱۵

نمونه سوال مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی کد درس : ۱۲۱۸۰۱۵ نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۵-۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۵-۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۴-۹۳  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۴-۹۳  (با جواب…

ادامه نوشته →

نمونه سوال مبانی مردم شناسی (جهانگردی) کد درس : ۱۲۲۲۰۰۵-۱۲۱۸۰۰۳

نمونه سوال مبانی مردم شناسی (جهانگردی) کد درس : ۱۲۲۲۰۰۵-۱۲۱۸۰۰۳ پاسخنامه نیمسال اول ۹۵-۹۴ نیمسال اول ۹۵-۹۴ پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ نیمسال دوم ۹۴-۹۳ نیمسال اول ۹۱-۹۰ پاسخنامه نیمسال دوم ۹۱-۹۰ نیمسال دوم ۹۱-۹۰ … دریافت فایل

نمونه سوال مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی کد درس : ۱۱۱۵۰۰۴

نمونه سوال مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی کد درس : ۱۱۱۵۰۰۴ نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۵-۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۴-۹۳  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۱-۹۰   نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۰-۸۹   نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۸۹-۸۸   نمونه سوال امتحانی نیمسال…

ادامه نوشته →

نمونه سوال شناخت صنعت جهانگردی کد درس : ۱۲۱۸۰۰۱

نمونه سوال شناخت صنعت جهانگردی کد درس : ۱۲۱۸۰۰۱ ترم سوال پاسخنامه نیمسال اول ۸۸-۸۹     نیمسال دوم ۸۸-۸۹     نیمسال اول ۸۹-۹۰   ج نیمسال دوم ۸۹-۹۰     نیمسال اول ۹۰-۹۱   ج نیمسال دوم ۹۰-۹۱   ج نیمسال اول ۹۱-۹۲     نیمسال دوم ۹۱-۹۲          …

ادامه نوشته →

دانلود ۲۱۵ مقاله علمی درباره مدیریت جهانگردی – PDF

دانلود ۲۱۵ مقاله علمی درباره مدیریت جهانگردی – PDF         برای دانلود کل مقالات از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

نمونه سوال جغرافیای جهانگردی ایران کد درس : ۱۲۱۶۱۲۶

نمونه سوال جغرافیای جهانگردی ایران کد درس : ۱۲۱۶۱۲۶ نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۵-۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۵-۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۴  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۴-۹۳  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۴-۹۳  (با جواب تستی) نمونه…

ادامه نوشته →

نمونه سوال روانشناسی عمومی (مدیریت جهانگردی) کد درس: ۱۲۱۷۰۰۴

نمونه سوال روانشناسی عمومی (مدیریت جهانگردی) کد درس: ۱۲۱۷۰۰۴ نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۴-۹۳  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۲-۹۱   نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۲-۹۱  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۰  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۱-۹۰  (با جواب تستی) نمونه سوال امتحانی…

ادامه نوشته →

Back to Top