برچسب نوشته ها:جزوه

جزوه کاربردی اتوکد برای دانشجویان و مهندسین

جزوه کاربردی اتوکد برای دانشجویان و مهندسین آموزش سریع وکامل اتوکد جهت انجام پروژه ها … دریافت فایل

جزوه مدارهای الکتریکی ۲ دکتر نادری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه مدارهای الکتریکی ۲ دکتر نادری دانشگاه صنعتی امیرکبیر این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس مدارهای الکتریکی ۲ دکتر نادری دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه در ۱۳۲ صفحه با کیفیت عالی…

ادامه نوشته →

جزوه جبر پیشرفته دکتر سعید اکبری دانشگاه صنعتی شریف

جزوه جبر پیشرفته دکتر سعید اکبری دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه درس جبر پیشرفته دکتر سعید اکبری دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه در ۱۲۹ بوده و امیدواریم در…

ادامه نوشته →

جزوه جبر پیشرفته دکتر سعید اکبری دانشگاه صنعتی شریف

جزوه جبر پیشرفته دکتر سعید اکبری دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه درس جبر پیشرفته دکتر سعید اکبری دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه در ۱۲۹ بوده و امیدواریم در…

ادامه نوشته →

جزوه جبر پیشرفته دکتر سعید اکبری دانشگاه صنعتی شریف

جزوه جبر پیشرفته دکتر سعید اکبری دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه درس جبر پیشرفته دکتر سعید اکبری دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه در ۱۲۹ بوده و امیدواریم در…

ادامه نوشته →

جزوه تحلیل سازه ۱ دکتر عباسی دانشگاه تهران

جزوه تحلیل سازه ۱ دکتر عباسی دانشگاه تهران این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس تحلیل سازه ۱ دکتر عباسی دانشگاه تهران می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه در ۱۱۹ صفحه با کیفیت عالی اسکن شده…

ادامه نوشته →

جزوه بارگذاری دکتر عباسی دانشگاه تهران

جزوه بارگذاری دکتر عباسی دانشگاه تهران این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس بارگذاری دکتر عباسی دانشگاه تهران می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه در ۸۵ صفحه با کیفیت عالی اسکن شده و امیدواریم در جهت…

ادامه نوشته →

جزوه طراحی سازه های بتنی دکتر حسین زاده دانشگاه علم و صنعت

جزوه طراحی سازه های بتنی دکتر حسین زاده دانشگاه علم و صنعت این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس طراحی سازه های بتنی دکتر حسین زاده دانشگاه علم و صنعت می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه…

ادامه نوشته →

جزوه طراحی سازه های بتنی دکتر حسین زاده دانشگاه علم و صنعت

جزوه طراحی سازه های بتنی دکتر حسین زاده دانشگاه علم و صنعت این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس طراحی سازه های بتنی دکتر حسین زاده دانشگاه علم و صنعت می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه…

ادامه نوشته →

جزوه طراحی سازه های بتنی دکتر حسین زاده دانشگاه علم و صنعت

جزوه طراحی سازه های بتنی دکتر حسین زاده دانشگاه علم و صنعت این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس طراحی سازه های بتنی دکتر حسین زاده دانشگاه علم و صنعت می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه…

ادامه نوشته →

Back to Top