برچسب نوشته ها:تنش‌

بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد بر صفات زراعي ارقام بهاره كلزا

بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد بر صفات زراعي ارقام بهاره كلزا كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي- زراعت موضوع : بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد بر صفات زراعي و شاخص zwnj;هاي رشد ارقام بهاره كلزا چکیده سطح زير كشت پنبه در كشور در سالهای اخیر به میزان بسیار زیادی کاهش یافته…

ادامه نوشته →

اثر تلقیح قارچ P. indica و سویه های ریزوبیومي بر شاخص های رشد گیاه لوبیا در شرایط تنش شوی و خشکي

اثر تلقیح قارچ P. indica و سویه های ریزوبیومي بر شاخص های رشد گیاه لوبیا در شرایط تنش شوی و خشکي چکیده شوری و خشکی از شايع shy;ترين تنش shy;های محيطی می shy;باشند که توليد موفقيت shy;آميز محصولات زراعی را به مخاطره انداخته shy;اند. با توجه به اينکه بخش وسيعی از زمينهای زير کشت محصولات…

ادامه نوشته →

پایان نامه تعیین تنش‌ در تیغۀ دستگاه کمباین با نرم‌افزار آباکوس

پایان نامه تعیین تنش‌ در تیغۀ دستگاه کمباین با نرم‌افزار آباکوس در این مقالۀ ، ابتدا به بیان تاریخچۀ دستگاه برداشت غلّات که در این مقاله، دستگاه کمباین مدّ نظر است، می zwnj;پردازیم. پس از آن نیم نگاهی به انواع دستگاه zwnj;های کمباین خواهیم داشت و سپس به بحث اصلی که پیرامون نحوۀ کار مکانیزم…

ادامه نوشته →

Back to Top