كتاب برنامه نویسی و زبان اسمبلی پیتر ایبل كتاب برنامه نویسی و زبان اسمبلی پیتر ایبل یکی از کاملترین و جامعترین منابع اسمبلی هست بخش الف- اصول سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر های شخصی (فصل ۱ تا فصل ۳) بخش ب – اصول زبان اسمبلی (فصل ۴ تا فصل ۸) بخش پ – عملیات…

ادامه نوشته →