دانلود کتاب بحر طویل های هدهد میرزا نویسنده:ابوالقاسم حالت  این کتاب حاوی اشعار ابوالقاسم حالت (۳۷۱ – 1298 ش) در بحر طویل است که به مدت ۳۰ سال در نشریه توفیق به چاپ می رسید. در حقیقت ابوالقاسم حالت کار ناتمام حسین توفیق را با امضای هدهد میرزا ادامه داد. این بحر که از قرن…

ادامه نوشته →