برچسب نوشته ها:اردبیل

بانک شماره موبایل همراه اول و ایرانسل استان اردبیل

بانک شماره موبایل همراه اول و ایرانسل استان اردبیل بانک شماره موبایل همراه اول و ایرانسل استان اردبیل بانک شماره موبایل استان ها به صورت تکی به صورت استانی ، همه استانهای کشور در فروشگاه قرار گرفت این فایل بانک شماره موبایل هم شامل ایرانسل و هم همراه اول میباشد که بانک شماره موبایل همراه…

ادامه نوشته →

دانلود shapefile نقاط زمین لغزش استان اردبیل

دانلود shapefile نقاط زمین لغزش استان اردبیل دانلود shapefile نقاط زمین لغزش استان اردبیل … دریافت فایل

دانلود لایه shapefile نقاط روستایی استان اردبیل

دانلود لایه shapefile نقاط روستایی استان اردبیل دانلود لایه shapefile نقاط روستایی استان اردبیل … دریافت فایل

دانلود لایه shapefile نقاط شهری استان اردبیل

دانلود لایه shapefile نقاط شهری استان اردبیل دانلود لایه shapefile نقاط شهری استان اردبیل … دریافت فایل

دانلود لایه shapefile خاک شناسی استان اردبیل

دانلود لایه shapefile خاک شناسی استان اردبیل دانلود لایه shapefile خاک شناسی استان اردبیل … دریافت فایل

دانلود لایه shapefile مرز دهستانهای استان اردبیل

دانلود لایه shapefile مرز دهستانهای استان اردبیل دانلود لایه shapefile مرز دهستانهای استان اردبیل … دریافت فایل

دانلود لایه shapefile شهرستانهای استان اردبیل

دانلود لایه shapefile شهرستانهای استان اردبیل دانلود لایه shapefile شهرستانهای استان اردبیل … دریافت فایل

دانلود لایه shapefile راههای استان اردبیل

دانلود لایه shapefile راههای استان اردبیل دانلود لایه shapefile راههای استان اردبیل … دریافت فایل

دانلود لایه shapefile مرز شهرستان اردبیل

دانلود لایه shapefile مرز شهرستان اردبیل دانلود لایه shapefile مرز شهرستان اردبیل … دریافت فایل

دانلود لایه های رقومی استان اردبیل (در فرمت شیپ –Shp)

دانلود لایه های رقومی استان اردبیل (در فرمت شیپ –Shp) دانلود لایه های رقومی استان اردبیل (در فرمت شیپ ndash;Shp) شامل: ۱- لايه رقومي آبراهه هاي اصلي استان اردبيل ۲- لايه رقومي آبراهه هاي فرعي استان اردبيل ۳-لايه رقومي توپوگرافي استان اردبيل ۴- لايه رقومي دهستانهاي استان اردبيل ۵- لايه رقومي شهرستانهاي استان اردبيل ۶-…

ادامه نوشته →

Back to Top