برچسب نوشته ها:ابتدایی

طرح درس چند پایه سوم پنج ششم ابتدایی کد۶

طرح درس چند پایه سوم پنج ششم ابتدایی کد۶ طرح درس چند پایه سوم چهارم پنجم ابتدایی کد۶ تعداد صحفه:۴ فایل pdf … دریافت فایل

طرح درس سالانه ریاضی پنجن ابتدایی کد ۵

طرح درس سالانه ریاضی پنجن ابتدایی کد ۵ طرح درس سالانه ریاضی پنجم ابتدایی کد۵ تعداد صحفه:۴ فایل ورد … دریافت فایل

طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی کد۱۹

طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی کد۱۹ طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی تعداد صحفه:۲ فایل ورد … دریافت فایل

طرح درس روزانه ریاضی دوم ابتدایی کد۲۱

طرح درس روزانه ریاضی دوم ابتدایی کد۲۱ طرح درس روزانه ریاضی دوم ابتدایی کد۲۱ تعداد صحفه:۵ فایلpdf … دریافت فایل

طرح درس روزانه علوم دوم ابتدایی کد۲۲

طرح درس روزانه علوم دوم ابتدایی کد۲۲ طرح درس روزانه علوم دوم ابتدایی کد۲۲ تعداد صحفه:۳ فایلpdf … دریافت فایل

طرح درس سلالانه هنر دوم ابتدایی کد۴۲

طرح درس سلالانه هنر دوم ابتدایی کد۴۲ طرح درس سالانه هنر دوم ابتدایی کد ۴۲ تعداد صحفه:۴ فایل ورد … دریافت فایل

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی کد۲۵

طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی کد۲۵ طرح درس روزانه فارسی سوم ابتدایی کد۲۵ تعداد صحفه:۳ فایل ورد … دریافت فایل

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی کد۴۱

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی کد۴۱ طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی کد۴۱ تعداد صحفه:۴ فایل pdf … دریافت فایل

طرح درس روزانه اجتماعی چهارم ابتدایی کد۳۵

طرح درس روزانه اجتماعی چهارم ابتدایی کد۳۵ طرح درس روزانه اجتماعی چهارم ابتدایی کد۳۵ تعداد صحفه:۹ فایلpdf … دریافت فایل

دانلود اقدام پژوهي با موضوع: بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

دانلود اقدام پژوهي با موضوع: بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی موضوع اقدام پژوهی : بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی               فرمت فایل word تعداد صفحات۱۳ بیان مسئله (توصیف وضع موجود) مقدمه   تجربه…

ادامه نوشته →

Back to Top