پروژه تصميم گيري با معيار هاي چندگانه (AHP-TOPSIS)

پروژه تصميم گيري با معيار هاي چندگانه: بررسي رويكرد تركيبي(AHP-TOPSIS) به همراه دو پروژه در علم تصميم‌گيري كه در آن انتخاب يك راهكار از بين راهكارهاي موجود و يا اولويت ‌بندي راهكارها مطرح است،‌ چند سالي است كه روش هاي تصميم گيري با شاخص‌هاي چند گانه «MADM» جاي خود را باز كرده‌اند. از اين ميان روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) بيش از ساير روش ها در علم مديريت مورد استفاده قرار گرفته است. فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از معروفترين فنون تصميم گيري چند معیاره است كه اولين بار توسط توماس ال. ساعتي عراقي الاصل در دهه ۱۹۷۰ ابداع گرديد. فرايند تحليل سلسله مراتبي منعكس كننده رفتار طبيعي و تفكر انساني است . تکنیک تاپسیس (TOPSIS) یا اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل، که نخستین بار بوسیله ونگ و یون در سال ۱۹۸۱ معرفی شد، یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره …

پروژه تصميم گيري با معيار هاي چندگانه (ahp-topsis) – دانلود پروژه و …
sigmagroup.sellfile.ir/prod-195470-پروژه+تصميم+گيري+با+معيار+هاي+چندگانه+AHP_TOPSIS.html‎Cached
Similarپروژه تصمیم گیری با معیار های چند گانه به روش AHP TOPSIS.
پروژه تصمیم گیری با معیار های چندگانه (AHP-TOPSIS) | همکاری در …
dgfiles.ir/…/پروژه-تصمیم-گیری-با-معیار-های-چندگانه-ahp-to/‎Cachedدر علم تصمیم‌گیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویت
‌بندی راهکارها مطرح است، چند سالی است که روش های تصمیم گیری با شاخص‌های چند
گانه …
پروژه تصمیم گیری با معیار های چندگانه (ahp-topsis) – دانلود فایلهای روز
www.filez.blogsky.com/1395/06/16/post-1095/‎Cached6 سپتامبر ۲۰۱۶ … پروژه تصمیم گیری با معیار های چندگانه: بررسی رویکرد ترکیبی(AHP-TOPSIS)
به همراه دو پروژه در علم تصمیم‌گیری که در آن انتخاب یک راهکار از …
پروژه تصمیم گیری با معیار های چندگانه (AHP-TOPSIS) – فایل تک
www.filetak.blogsky.com/1395/06/15/post-920/‎Cached5 سپتامبر ۲۰۱۶ … پروژه تصمیم گیری با معیار های چندگانه: بررسی رویکرد ترکیبی(AHP-TOPSIS)
به همراه دو پروژه در علم تصمیم‌گیری که در آن انتخاب یک راهکار از …
[PDF] ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﻓـﺎزي و ﻫـﺎي روش ﻨﯽ ﺑﺮ ﺘﻣﺒ ﻣﺪﻟﯽ اراﺋﻪ TOPSIS AHP
itsiran.com/images/376.pdf‎Cached
Similarﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. TOPSIS. ﻓﺎزي . در ﭘﺎﯾﺎن از اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر. ﭘﺮوژه دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺗﺨﻠﻒ
…. ۲۰۰۶٫ وارا و ﺑﺮوﭼﻨﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده. ي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ا. ز ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ
… ﺑﺎ ﺑﺮﺳﯽ. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي. -۲٫ ﻣﺴﺌﻠﻪ. ي ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻬﺎم ﻋﺪم. ﻗﻄﻌﯿﺖ در ار. زﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ.
مجموعه مقالات topsis فازی – آریا مدیر
www.ariamodir.com/…/تصمیم-گیری…معیاره/۷۳۱-مجموعه-مقالات-topsis-فازی‎Cached
Similarمقاله “انتخاب روش مناسب اجرای پروژه های گاز رسانی با استفاده از AHP و TOPSIS …
تكنيك تصميم گيري با معيار هاي چند گانه TOPSIS با داده فازی بررسی می شود.
[PDF] ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي رﻳﺴﻚ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي
psc-ir.com/cd/2015/papers/2048.pdf‎Cachedﺗﺠﻬﻴﺰات در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﺳﺖ . ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل. ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان … ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻩ، ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ ﻓﺎزﯼ، AHP ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻳﺴﮏ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات،.
ﻣﻘﺪﻣﻪ … ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻳﺴﻚ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي آن ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ …. [۲۳] ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
AHP – دانلود مستقیم
word-amade.ir/download/tag/ahp/‎Cachedپروژه تصميم گيري با معيار هاي چندگانه (AHP-TOPSIS) با موضوع دانلود پروژه
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ,AHP , TOPSIS, دانلود رایگان پروژه MCDM , فنی
و …
پروژه تصميم گيري با معيار هاي چندگانه (AHP-TOPSIS) با موضوع دانلود
word-amade.ir/…/پروژه-تصميم-گيري-با-معيار-هاي-چندگانه-ahp-to/‎Cached8 ژوئن ۲۰۱۵ … برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید. فایل پروژه تصميم گيري با
معيار هاي چندگانه (AHP-TOPSIS) که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از …
پروژه تصميم گيري با معيار هاي چندگانه (AHP-TOPSIS)
technocell.ir/product/223934‎Cachedپروژه تصميم گيري با معيار هاي چندگانه: بررسي رويكرد تركيبي(AHP-TOPSIS) به
همراه دو پروژه. در علم تصميم‌گيري كه در آن انتخاب يك راهكار از بين راهكارهاي موجود و …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top