پایان نامه : بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در بین شهروندان تهرانی

 هدف اصلی تحقیق حاضر “بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در بین شهروندان تهرانی” انجام گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه بوده است. پس از پرشدن پرسشنامه ها، جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار spss بدست آمده و تحلیل شد. جامعه آماري این تحقیق را شهروندان تهران تشکیل می دهند. روش نمونه گیری نیز خوشه ای چند مرحله‌ای است. نتایج نشان داد که اکثریت پاسخگویان در طول روز چندان تلویزیون و پیام‌های آموزشی و تبلیغی در زمینه بهینه مصرف کردن آب را تماشا نمی‌کنند و معتقدند که برنامه‌های آموزشی رسانه‌ ملی در زمینه مصرف آب که در حال حاضر پخش می شوند چندان با واقعیت‌های موجود در جامعه هماهنگی نداشته است و در اصلاح الگوی مصرف آب در بین شهروندان چندان مؤثر و موفق نبوده است اما از نظر آنها رسانه ملی می تواند در تشویق افراد …

[PDF] دانلود پروفایل پایان نامه
www.iauctb.ac.ir/Files/ThesisProfiles/fa/1128.pdf‎Cachedﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ. : ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ.
ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ. : ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. : ﻋﻠﻮﻣ ﺎﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺗ ﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻰ. ﺭﺷﺘﻬ/ﮕﺮﺍﯾﺶ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
.
[PDF] اصل مقاله (۸۴۹ K) – فصلنامه فرهنگ ارتباطات(علمی و ترویجی )
ccj.iauctb.ac.ir/article_510468_4b9cc791e15fa1aa29fdc63f852b274e.pdf‎Cachedهدف اصلی تحقیق حاضر. ” بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصالح الگوی مصرف آب در
بین شهروندان تهرانی. ” انجام. گرفته است. روش این تحقیق پیمایش. ی و ابزار اندازه.
اصلاح الگوی مصرف – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=اصلاح+الگوی+مصرف&topic_4…‎Cachedپایان‌نامه . دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه علامه طباطبایی –
دانشکده … بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در بین شهروندان
تهرانی …
پایان نامه : بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در …
www.tfile.blogsky.com/1395/06/10/post-2818/‎Cached31 آگوست ۲۰۱۶ … هدف اصلی تحقیق حاضر “بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در
بین شهروندان تهرانی” انجام گرفته است. روش این تحقیق …
پایان نامه : بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در …
digisong.ir/پایان-نامه-بررسی-نقش-آموزشی-رسانه-ملی/
پایان نامه : بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در بین شهروندان
تهرانی. Comments. دانلود فایل · ← Previous Post · Next Post →. پاسخ دهید لغو …
پایان نامه : بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در …
tsitnews.ir/?p=27733
۲۹ جولای ۲۰۱۶ … پایان نامه : بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در بین شهروندان
تهرانی … بررسی مینی کوپر کلاب‌من: بزرگ خودرو کوچک. تیر ۱۲, ۱۳۹۵. d3a9b5da-
c955-4f2d-9cf5-7c8583ea6f00 …
پایان نامه : بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در …
textpost.ir/?p=7992‎Cachedپایان نامه : بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در بین شهروندان
تهرانی. توسط admin · آگوست ۱, ۲۰۱۶ …
بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در بین …
derang-nama.blogfa.com/post/274‎Cachedبررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در بین شهروندان تهرانی …. در
اين پايان نامه منظور از نقش عملكرد رسانه ملی در آموزش اصلاح الگوی مصرف آب است.
نقش تلویزیون در اصلاح الگوی مصرف بانوان تهرانی – شارا – شبکه …
www.shara.ir/…/نقش-تلویزیون-در-اصلاح-الگوی-مصرف-بانوان-تهرانی‎Cached
Similar27 نوامبر ۲۰۱۵ … در کار ارتباطات آموزشی ، رسانه های جمعی صرفا به طور مستقیم در آموزش روش‌ها و …
اصلاح الگوی مصرف در صرفه جویی و جلوگیری از اسراف از مهمترین برنامه …. با توجه
به این که ۲۳ فروشگاه شهروند در تهران وجود دارد، در هر یک از …. (۱۳۸۱-۱۳۸۲) بررسی
نقش تبلیغات تجاری تلویزیون در شیوه زندگی، پایان نامه دوره دکتری.
[PDF] ﻧﻘﺶ آﮔﻬﻲ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6012113900303.pdf‎Cached
Similarو در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺨﺶ اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ ﻫﺎ و آﮔﻬﻲ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز ﺟﻬﺖ اﺻﻼح اﻟﮕﻮي. ﻣﺼﺮف
ﮔﺎز و … ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. « ﺑﺮرﺳﻲ … ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ در آﻣﻮزش ﻣﺼـﺮف.

نوشته شده درآذر ۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top