مطالعه رابطه رفتارهای وابسته به حافظه فعال و خودتنظیمی با نشانه های نقص توجه و بیش فعالی

پژوهش حاضر به منظور مطالعه رابطه رفتارهای وابسته به حافظه فعال و خود تنظیمی با نشانه های نقص توجه و بیش فعالی است. جامعه آماری این پژوهش شامل والدین دانش آموزان مدارس دوره ابتدایی عادی و دولتی شهر تهران در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱بود. برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد و از بین دانش آموزان پایه های دوم سوم و چهارم نمونه ای به حجم ۱۸۰نفر(۹۰نفر دختر و ۹۰نفر پسر) انتخاب و پرسشنامه های نقص توجه- بیش فعالی، رفتارهای وابسته حافظه فعال و خودتنظیمی بر روی والدین آنها اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی موسوم به همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین رفتارهای وابسته به حافظه فعال با مجموعه نشانه های نقص توجه و بیش فعالی رابطه معنا دار وجود دارد. همچنین بین رفتار خودتنظیمی و نشانه های نقص توجه، بیش فعالی و …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – بانك اطلاعات پايان نامه
www.iauctb.ac.ir/fa/thesis/bodyView/1172‎Cachedچكيده : پژوهش حاضر به منظور مطالعه رابطه رفتارهای وابسته به حافظه فعال و خود
تنظیمی با نشانه¬های نقص توجه و بیش فعالی است. جامعه آماری این پژوهش شامل والدین

بیش فعالی با نقص توجه – مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته
www.virascience.com/search/?…بیش%۲۰فعالی%۲۰با%۲۰نقص%۲۰توجه…‎Cachedروش: ۱۸ کودک دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی از مطب های روانپزشکی و مراکز …
مطالعه رابطه رفتارهای وابسته به حافظه فعال و خودتنظیمی با نشانه‌های نقص توجه و …
کلید واژه:اختلال نقص توجه – بیش فعالی
www.virascience.com/search/?…اختلال%۲۰نقص%۲۰توجه%۲۰–%۲۰بیش%۲۰فعالی‎Cachedپژوهش حاضر به منظور مطالعه رابطه رفتارهای وابسته به حافظه فعال و خود تنظیمی با
نشانه‌های نقص توجه و بیش فعالی است. جامعه آماری این پژوهش شامل والدین دانش آموزان …
مقایسه ی کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش …
jfmh.mums.ac.ir/article_1216.html‎Cachedی نشانه های اختلال نقص توجه بیش فعالی و ناتوانی در انجام تکالیف کارکرد اجرایی
… بر اساس مطالعات زلازو[۲۱] و همکاران، افراد دارای اختلال نقص توجه بیش … های مربوط
به کارکردهای اجرایی این کودکان با یک گروه دچار اختلال یادگیری و یک … های حافظه
ی فعال و بازداری به کار گرفته شده و ثبت نتایج در این آزمون به …. متغیر وابسته.
اختلال نقص توجه یا بیش فعالی – مرکز اختلالات یادگیری کوشا
ldkoosha111.ir/67/اختلال-نقص-توجه-یا-بیش-فعالی‎Cached
Similarاختلال نقص توجه – بیش فعالی در میان اختلالات کودکان از جایگاه مهمی برخوردار …
که مسئول کنترل تکانه و مرکزی برای کارکردهای اجرایی مانند خودتنظیمی است. … به
دلیل فراوانی مشکلات رفتاری در ارتباط با کودکان مبتلا به ADHD والدین …
بنابراین آسیب حافظه ی فعال که در بین نقص های شناختی از اهمیت اساسی برخوردار
است با …
[PDF] روش های شناسایی و درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی
www.exceptionaleducation.ir/browse.php?a_id=335&slc…‎Cached
Similarمتعددی وابسته است و در سنین پنج تا هفت سالگی در فرد بر اساس سه رفتار بی
توجهی، … با توجه به میزان شیوع باالی اختالل نارسایی توجه- بیش فعالی در کودکان
و … فراوانی متفاوت است، چنان که در مطالعه بانکوک …. و حافظه فعال دچار آسیب شده اند
و نشانه هاي بارز ….. اختالل نقص توجه بیش فعالی و بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان
.
مطالعه رابطه رفتارهای وابسته به حافظه فعال و خودتنظیمی با نشانه های …
atozfile.ir/?p=18879‎Cachedمطالعه رابطه رفتارهای وابسته به حافظه فعال و خودتنظیمی با نشانه های نقص توجه و
بیش فعالی. توسط : adminدر: آگوست ۲۸, ۲۰۱۶ در: بدون دیدگاه. چاپ ایمیل …
چاپ – دانشگاه تهران
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/rrostami/print/‎Cached
Similarبررسی رابطه سبکهای مقابله و سطوح سازش روانشناختی با فرایند بهبود بیماران …
آموزش روش های اصلاح رفتار به مادران،بر بهبود عملکرد رفتاری و کاهش نشانه های بیش
فعالی …. “اختلال بیش فعالی، کمبود توجه دانستنی های ضروری برای والدین و معلمان.
….. اثربخشی تمرین یارانه ای شناختی بر عملکرد حافظه ی فعال کودکان نارساخوان.
نوروپسیکولوژی ادراک زمان در کودکان نقص توجه بیش فعالی – فلسفه و …
psychologymirloo.blogfa.com/post-108.aspx‎Cached
Similarنوروسایکولوژی ادراک زمان در کودکان دارای اختلال نقص توجه – بیش فعالی … در واقع،
بازنمايي صحيح زمان وابسته به يکپارچگي سيستم هاي عصبي چندگانه است. …. لوب
پيشاني ممکن است با برخي نشانههاي عدم توجه و کاستي هاي خود تنظيمي مرتبط باشد
که در … دوپامين نقش مهمي در رفتار هدفمند، يادگيري و حافظه ی کاري بازي مي کند در …
خودتنظیمی بایگانی – ۹rton|كاملترين مرجع پایان نامه ، پروژه و مقاله
www.9rton.ir/tag/خودتنظیمی/
پژوهش حاضر به منظور مطالعه رابطه رفتارهای وابسته به حافظه فعال و خود تنظیمی با
نشانه های نقص توجه و بیش فعالی است. جامعه آماری این پژوهش شامل والدین دانش آموزان …

نوشته شده درآذر ۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top