عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی

مرابحه نوعی عقد بیع است بنابراین بایستی شرایط عمومی معاملات را نیز داشته باشد.به موجب مقررات مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی این شرایط عبارت است از: ۱-    قصد طرفين و رضاي آنها. ۲–اهليت طرفين. ۳- موضوع معين كه مورد معامله باشد. ۴-مشروعيت جهت معامله. علاوه برشرایط مورد اشاره از آنجایی که بر اساس مقررات قانون مدنی تعریف عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.لذا از جمله شرایط عقد بیع معلوم بودن خصوصیات و اوصاف مبیع و ثمن معامله است.پس خرید وفروش میبع مجهول یا مبیعی که تسلیم آن غیر مقدور یا انجام معامله آن غیر قانونی باشد  صحیح نخواهد بود.لازم به توضیح است که به محض  تحقق عقد بیع آثار حقوقی مشروحه ذیل نیز محقق می شود: ۱- به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي‌شود. ۲-عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار مي‌دهد. ۳-‌عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي‌نمايد. ۴- ‌عقد بيع مشتري را به تأديه ثمن ملزم مي‌كند. در مرابحه نیز همین آثار جاری است. ب: شرایط اختصاصی عقد مرابحه معمولا برای عقد مرابحه چند شرط اس …

عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی – حق گستر
www.haghgostar.ir/مقالات/۲۰۱۶-۰۴…/۲۰۱۶-۰۴-۲۲-۱۱-۰۹-۲۲٫html‎Cached22 آوريل ۲۰۱۶ … اما نهایتا در سال گذشته با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه سه عقد جدید از جمله
مرابحه به عقود مجاز قانون عملیات بانکی بدون ربا برای پرداخت …
عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی – RocketFix.com
notary74b.rocketfix.com/…/عقد+مرابحه+و+کاربرد+آن+درنظام+بانکی‎Cachedامروزه اوراق بهادار ی موسوم به صکوک که اوراق مرا بحه یکی از انواع ان بشمار می رود از
جمله ابزار های مهم تامین مالی در بازار مالی ی بشمار می رود. اوراق مرابحه، اوراق بهاداری …
عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی | فروشگاه فایل
file.faridfile.ir/?p=23472‎Cached27 ژانويه ۲۰۱۷ … مرابحه نوعی عقد بیع است بنابراین بایستی شرایط عمومی معاملات را نیز داشته باشد
.به موجب مقررات مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی این شرایط عبارت …
[PDF] امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا
www.cbi.ir/page/9632.aspx‎Cached
Similarﺕ ﺑﺎﻧﮑ. ﻲ. ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ. ﺍﺿﺎﻓﻪ. ﺷﺪ. ﭘ. ﻴ. ﺮﻭ ﺁﻥ ﻫ. ﻴ. ﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻳ. ﻴ. ﻦ. ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺭﺍ ﺗﺼﻮ. ﻳ. ﺐ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ
ﺑﺎﻧﮑ … ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ. ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ. ﻱ. ﻴ ﻣ … ﺞ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑ. ﻲ. ، ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ …
عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی – مرکز پژوهش
searchcenter.ir/عقد-مرابحه-و-کاربرد-آن-درنظام-بانکی/‎Cachedمرابحه نوعی عقد بیع است بنابراین بایستی شرایط عمومی معاملات را نیز داشته باشد
.به موجب مقررات مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی این شرایط عبارت است از: ۱-&nbsp …
عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی – وبلاگ حمید سلیمانی
notary74b.bla.3tad.xyz/post702072.html‎Cachedعقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی. امروزه اوراق بهادار اسلامی موسوم به صکوک که
اوراق مرا بحه یکی از انواع ان بشمار می رود از جمله ابزار های مهم تامین مالی در بازار مالی …
عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی | فایل سل – فروشگاه فایل
filesell.atozfile.ir/?p=284161‎Cached7 فوریه ۲۰۱۷ … مرابحه نوعی عقد بیع است بنابراین بایستی شرایط عمومی معاملات را نیز داشته باشد
.به موجب مقررات مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی این شرایط عبارت …
عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی – elmehoghugh-bfa
elmehoghugh-bfa.sagacity.ir/page-1303133.html
امروزه اوراق بهادار اسلامی موسوم به صکوک که اوراق مرا بحه یکی از انواع ان بشمار می رود
از.
[PDF] ﻣﺮاﺑﺤﻪ، ﺧﺮﯾﺪ دﯾﻦ و اﺳﺘﺼﻨﺎع – پژوهشکده پولی و بانکی
www.mbri.ac.ir/userfiles/file/confs/…/vizhehnameh.pdf‎Cached
Similarﮐﺎرﺑﺮدي. ﺷﺪن ﻋﻘﻮد ﻣﺮاﺑﺤﻪ، ﺧﺮﯾﺪ دﯾﻦ و اﺳﺘﺼﻨﺎع. ﺳﺎﻟﻦ اﻟﺰﻫﺮاء ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. (. ۱۳٫
ﻣﻬﺮﻣﺎه … ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﮐﺎرآﻣﺪﺳـﺎزي اﺑﺰارﻫـﺎي ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ در ﻧﻈـﺎم ﺑﺎﻧﮑـﺪاري. اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ
….. ﻋﻘﺪ ﻻزم ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ آن را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻣﮕـﺮ در. ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻨﻪ، از …
عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی | طراحی محیطی
envidesign.ir/عقد-مرابحه-و-کاربرد-آن-درنظام-بانکی/‎Cached19 ژانويه ۲۰۱۷ … عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی. مرابحه نوعی عقد بیع است بنابراین بایستی
شرایط عمومی معاملات را نیز داشته باشد.به موجب مقررات مذکور در ماده …

نوشته شده دربهمن ۲۷, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top