طراحی بهینه کنترل کننده PID مبتنی برالگوریتم ژنتیک برای ربات موازی شبیه سازهای حرکتی با محرکهای دورانی

        در این مقاله طراحی بهینه کنترلکنندهPIDمبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای یک ربات جدید موسوم به ربات موازی شبیهسازهای حرکتی با محرکهای دورانی مد نظر قرار گرفته است. تحلیلدینامیک این رباتپیچیدهو معادلات حرکت آن بسیار غیر خطی استدر نتیجه تعیین ضرایب کنترلکننده PID برای رسیدن به عملکرد بهینه بسیار مشکل است. برای بهینه سازی ضرایب این کنترلکنندهاز الگوریتم ژنتیک بهره گرفته شده که روشی بسیار کارآمد در زمینه بهینه سازی مسائل پیچیدهاست. برای بهینه سازی با استفاده از این الگوریتم، یک مدل مرجع انتخاب شده و از آن برای تعیین تابع هدف استفاده شدهاست. نتایج شبیه سازی جهت نشان دادن عملکرد این کنترلکننده نیز ارائه شدهاست   …

طراحی بهینه کنترل کننده PID مبتنی برالگوریتم ژنتیک برای ربات …
bestfile3.sellfile.ir/prod-197067-طراحی+بهینه+کنترل+کننده+PID+مبتنی+برالگوریتم+ژنتیک+برای+ربات+موازی+شبیه+سازهای+حرکتی+با+…
در این مقاله طراحی بهینه کنترلکنندهPIDمبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای یک
ربات جدید موسوم به ربات موازی شبیهسازهای حرکتی با محرکهای دورانی مد نظر قرار …
طراحی بهینه کنترل کننده PID مبتنی برالگوریتم ژنتیک برای ربات …
mofidnet.blogsky.com/1395/06/22/post-13586‎Cachedطراحی بهینه کنترل کننده PID مبتنی برالگوریتم ژنتیک برای ربات موازی شبیه
سازهای حرکتی با محرکهای دورانی در این مقاله طراحی بهینه کنترلکنندهPIDمبتنی …
طراحی بهینه کنترل کننده PID مبتنی برالگوریتم ژنتیک برای ربات …
word-amade.ir/…/طراحی-بهینه-کنترل-کننده-pid-مبتنی-برالگو/‎Cached5 جولای ۲۰۱۵ … طراحی بهینه کنترل کننده PID مبتنی برالگوریتم ژنتیک برای ربات موازی شبیه
سازهای حرکتی با محرکهای دورانی با موضوع طراحی بهینه کنترل …
فایل پولی رو با قیمت ارزان خرید کنید – برگه ۸۴۵۰ – http://arzon-file.ir
arzon-file.ir/page/8450/‎Cachedطراحی بهینه کنترل کننده PID مبتنی برالگوریتم ژنتیک برای ربات موازی شبیه
سازهای حرکتی با محرکهای دورانی در این مقاله طراحی بهینه کنترلکنندهPIDمبتنی …
۴ – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?page=4&q…ژنتیک+موازی‎Cachedتوزیع بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته جهت کاهش ….
با توجه به NP-Hard بودن مسئله ی زمانبندی گراف وظایف رویکردهای مبتنی بر روش
های … برالگوریتم ژنتیکبرای ربات موازی شبیهسازهای حرکتی با محرکهای دورانی …
حرکت آن بسیار غیر خطی استدر نتیجه تعیین ضرایب کنترلکننده PID برای …
۱۰ – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?page=10&q=کنترل+کننده+pid+فازی
بهینه سازی مقاوم چندهدفی کنترلرهای فازی-PID برای سیستم های نامعین احتمالاتی …
الگوریتم ژنتیکی · Rss … طراحی کنترل‌کننده مود لغزشی و مودلغزشی تطبیقی
برای ربات موازی … ربات موازی شبیه‌سازهای حرکتی با محرک‌های دورانی، کنترل
موقعیت پارامترهای …. بهبود طراحی کنترل کننده بهینه پیش بین هوشمند مبتنی
برالگوریتم …
الگوریتم کنترل اصطکاک – مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته
www.virascience.com/search/?…الگوریتم%۲۰کنترل%۲۰اصطکاک…‎Cachedطراحی کنترلر پایداری جانبی خودرو با استفاده از کنترلر فازی … است مسیر حرکت
ربات توسط نشان هایی روی زمن دنبال کردن مسیر مبتنی بر الگوریتم … در این
تحقیق، الگوریتم بهینه¬سازی اجتماع پرندگان را برای طراحی کنترل کننده بهینه به
کار بردیم. … الگوریتم ژنتیک برای ربات موازی شبیه‌سازهای حرکتی با محرک‌های
دورانی.
usefi | یوسفی | صفحه ۲۸۵۴۶
usefi.xyz/?paged=28546‎Cached22 جولای ۲۰۱۶ … طراحی بهینه کنترل کننده PID مبتنی برالگوریتم ژنتیک برای ربات موازی شبیه
سازهای حرکتی با محرکهای دورانی. توسط : admin1در: جولای ۲۲, …
ساخت ربات موازی شبیه سازهای حرکتی با محرک های دورانی
www.imna.ir/…/ساخت-ربات-موازی-شبیه-سازهای-حرکتی-محرک-های-دورانی‎Cached1 فوریه ۲۰۱۱ … خبرگزاری ایمنا: ربات موازی شبیه سازهای حرکتی با محرک های دورانی توسط … و
دینامیک و کنترل این ربات به دلیل اینکه از محرک های دورانی در طراحی آن … اینکه
برای بهینه سازی این کنترل کننده از الگوریتم ژنتیکی استفاده شده است …
پایان نامه بررسی میزان آمادگی وارائه الگوی مناسب پیاده سازی مفاهیم …
mobofile.xyz/?p=67‎Cached26 ژوئن ۲۰۱۶ … … طراحی بهینه کنترل کننده PID مبتنی برالگوریتم ژنتیک برای ربات موازی
شبیه سازهای حرکتی با محرکهای دورانی … پایان نامه بررسی میزان آمادگی وارائه الگوی
مناسب پیاده سازی مفاهیم سازمان یادگیرنده در مجتمع فولاد خراسان.

نوشته شده درآذر ۴, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top