رابطه باورهای غیرمنطقی و هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی دانش آموزان

 هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی و مؤلفه های هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر تهران بوده است. روش تحقیق از نوع همبستگی است. جهت اجرای این پژوهش روش خوشه ای چند مرحله ای انجام شد و ۲۴۰ نفر به طور تصادفی از چهار منطقه شهر تهران انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها در مورد آزمودنی¬ها از پرسشنامه و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های باورهای غیرمنطقی جونز( ۱۹۶۸ ) ،هوش هیجانی برادبری وگریوز( ۲۰۰۴ ) و اضطراب اجتماعی لیبویتز( ۱۹۸۷ ) استفاده شد. نمرات بسته به هدف پژوهشگر با استفاده از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج، حاکی از وجود رابطه ی مستقیم میان باورهای غیرمنطقی و برخی مؤلفه های آن با اضطراب اجتماعی و وجود رابطه معکوس میان اضطراب اجتماعی و هوش هیجانی می باشد. هم چنین نشان داده می شود که مؤلف …

[PDF] Archive of SID
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/25913870902.pdf‎Cached
Similarهدف از این پژوهش بررسی رابطه اضطراب اجتماعي، امیدواري و حمایت اجتماعي با ….
پیوندي است میان رفتارهاي مرتبط با هدف و باورهاي فرد براي رسیدن به این اهداف. …
برنا و سواري )۱۳۸۶(، بر روي ۱۹۰ دانشجو انجام شد حاکي از آن بود که بین هوش هیجاني و
رضایت … در ایران این پرسشنامه توسط ابراهیمی قوام )۱۳۶۹( بر روي ۲۰۰ نفر از دانش
آموزان …
روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی – پرتال پروژه های دانشگاهی
parsproje.com/pn/88-ol-sa.html‎Cached
SimilarOL917- بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان دبیرستان … OL919-
رابطه بین میزان باورهای غیر منطقی و رضایت زناشویی زوجین زیر۴۰ سال … OL38-
نمونه پایان نامه علوم اجتماعی: بررسی رابطه ی خشونت علیه زنان با میزان درخواست طلاق
از سوی آنان در شهر … OL48-ررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و
عادی.
رابطه باورهای غیرمنطقی و هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی دانش آموزان
www.virascience.com/thesis/536877/‎Cachedچکیده: چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی و مولفه‌های هوش
هیجانی با اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر تهران بوده‌است.
رابطه هوش هیجانی و باورهای غیرمنطقی با اضطراب اجتماعی مادران دارای …
www.virascience.com/thesis/657774/
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و باورهای غیرمنطقی با اضطراب
اجتماعی مادران … رابطه باورهای غیرمنطقی و هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی دانش آموزان.
[PDF] دانلود پروفایل پایان نامه
www.iauctb.ac.ir/Files/ThesisProfiles/fa/1183.pdf
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻭ ﻫﻮﺵ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺪﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ. ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ. : ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ … ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻫ¬ﺎﺳﺖ.
رابطه باورهای غیرمنطقی و هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی دانش آموزان
ganj.irandoc.ac.ir/articles/536877‎Cachedچکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی و مولفه‌های هوش هیجانی با
اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر تهران بوده‌است.
رابطه باورهای غیرمنطقی و هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی دانش آموزان …
campiran.ir/محصول-۱۰۷۵-رابطه-باورهای-غیرمنطقی-و-هوش-هی/
رابطه باورهای غیرمنطقی و هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی دانش آموزان. مرداد ۰۶, ۱۳۹۵ ۰ ·
دانلود فایل · Facebook · Twitter · Google+ · Linkedin · Tumblr · Pinterest · Mail …
Tabtiz university of medical sciences – دانشگاه علوم پزشکی تبریز
congress.tbzmed.ac.ir/6child/Archive‎Cached
Similarرابطه جهت گیری مذهبی، هوش هیجانی و هوش معنوی با سلامت روانی در دانش آموزان مقطع
دبیرستان … بررسی رابطه تفکرات غیر منطقی و بهزیستی روانی در مقابله با
شرایط … خودکارآمدی اجتماعی و ارتباط آن با سطح عملکرد در نوجوانان دارای اضطراب
اجتماعی …. نقش مولفه های باورهای انگیزشی در پيش بيني پیشرفت تحصيلي دانش
آموزان داراي …
رابطه باورهای غیر منطقی و هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان
dl.nlai.ir/UI/54bec834-6c5f-47b8-a62a…/Catalogue.aspx‎Cachedتهران , (کارشناسی ارشد): روانشناسی، گرایش روانشناسی تربیتی. , ۱۳۹۰. , دانشگاه
آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه روانشناسی.
[DOC] روانشناسی عمومی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
srbiau.ac.ir/Files/روانشناسی.doc‎Cached
Similarرابطه بین باورهای دینی، مسئولیت پذیری و تحمل استرس با امید به زندگی در
جانبازان شهر اهواز. ۲ … مقایسه صمیمیت، هویت اجتماعی و اعتماد به نفس در دانش آموزان
دختر و پسر مقطع … رابطه رضایت زناشویی و هوش هیجانی با تعهد سازمانی در کارکنان
متاهل دانشگاه … رابطه بین شیوه های فرزندپروری و سبک دلبستگی در اضطراب
اجتماعی دانش …

نوشته شده درآذر ۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top