دانلود مقاله روش شناسی دلفی

              نام محصول : مقاله روش شناسی دلفی فرمت : word حجم : ۲۷ کیلوبایت تعداد صفحات : 5 زبان : فارسی تعداد رفرنس : ۷ سال گردآوری : ۹۵ مقدمه : یکی از روش های کسب دانش گروهی مورد استفاده، تکنیک دلفی است (۱) که فرایندی است که دارای ساختار پیش بینی و کمک به تصمیم گیری در طی راندهای پیمایشی، جمع آوری اطلاعات و در نهایت، اجماع گروهی است (۲,۳) در حالی که اکثر پیمایش ها سعی در پاسخ به سؤال چه هست؟ دارند، دلفی به سؤال چه می تواند/ چه باید باشد؟ پاسخ می دهد(۴). با توجه به اینکه امروزه تکنیک دلفی در تحقیقات آینده پژوهی به شدت مورد توجه و استفاده قرار می گیرد، این مقاله، به تفصیل این تکنیک را از نظر تاریخچه، تعریف، انواع، اهداف و کاربردها، شرایط کاربرد، اجزای اصلی، فرایند، مزایا و محدودیت ها و پیشنهاداتی برای بکار گیری بهتر روش، شرح می دهد. با توجه به اهمیت و کاربردهای مختلف، انواع گوناگونی از دلفی قابل تمیز است. حتی برخی، گروه های کانونی را نیز در زمره انواع دلفی تلقی می کنند یعنی بر این عقیده اند که میزگردها و جلسان طوفان فک …

دانلود مقاله روش شناسی دلفی –
sazfile.ir/2017/01/01/721941/‎Cached1 ژانويه ۲۰۱۷ … نام محصول : مقاله روش شناسی دلفی فرمت : word حجم : ۲۷ کیلوبایت تعداد صفحات : ۵
زبان : فارسی تعداد رفرنس : ۷ سال گردآوری : ۹۵ مقدمه : یکی از …
تحقیق روش شناسی دلفی – بهترین های مجازی(مقالات , پژوهش ها …
thenewest.sellfile.ir/prod-540448-تحقیق+روش+شناسی+دلفی.html‎Cachedتحقیق روش شناسی دلفی. … پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار
شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. لازم به ذکر است ، کد محصول درج …
دانلود مقاله روش شناسی دلفی | فایل سل
filesell.atozfile.ir/?p=33921‎Cached3 فوریه ۲۰۱۷ … نام محصول : مقاله روش شناسی دلفی. فرمت : word. حجم : ۲۷ کیلوبایت. تعداد صفحات :
۵٫ زبان : فارسی. تعداد رفرنس : ۷٫ سال گردآوری : ۹۵٫ مقدمه:.
دانلود مقاله روش شناسی دلفی | بانک فایلهای تخصصی
phdtez.ir/دانلود-مقاله-روش-شناسی-دلفی/‎Cached24 دسامبر ۲۰۱۶ …               نام محصول : مقاله روش شناسی
دلفی فرمت : word حجم : ۲۷ کیلوبایت تعداد صفحات …
[PDF] ﻧﮕﺎﻫﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ روش دﻟﻔﻲ – SID
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/12000013870206.pdf‎Cached
Similarﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ. اﻣﺮوز در ژاﭘﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺑﺰرگ دﻟﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻤﻮداري را از
ﺷﺠﺮه. ﺷﻨﺎﺳﻲ روش دﻟﻔـﻲ ﻛـﻪ. در ﻣﻘﺎﻟﺔ. Cuhls. اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﻣﻲ. آورﻳﻢ . Archive of SID www.SID.ir

[PDF] در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺰاري : ﺗﻜﻨﻴﻚ دﻟﻔﻲ – SID
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/62713871920.pdf‎Cached
Similarﺗﻜﻨﻴﻚ دﻟﻔﻲ. : اﺑﺰاري. در ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻓﻀﻞ. اﻟﻪ اﺣﻤﺪي. ،. ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻧﺼﻴﺮﻳﺎﻧﻲ. ٭. ، ﭘﺮواﻧﻪ اﺑﺎذري. ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش
در ﻋﻠﻮم … در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ. ،. از اﻳﻦ ﭘﺲ. ،. ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻳﺎ روش دﻟﻔﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬـﺎ. « دﻟﻔـﻲ. » آورده ﻣﻲ. ﺷﻮد
…… از ﻧﻈﺮ روش. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﻧﻘﻴﺼﻪ ﻣﻬﻤﻲ. ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻼً آن را ﺑﻲ. اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزد. ،. ﭼﻨﺎن. ﻛـ.
دانلود ترجمه مقاله کاربرد روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در …
tarjomefa.com/بازیکنان+بدمینتون+دلفی+تحلیل+سلسله+مراتبی‎Cachedدانلود پروژه انگلیسی درباره کاربرد روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در
آنالیز معیارهای گزینش بازیکنان به همراه ترجمه برای رشته های تربیت بدنی و …
روش شناسی: آشنایی با روش دلفی و کاربرد ان در تصمیم گیری – پایگاه …
www.noormags.ir/…/روش-شناسی–آشنایی-با-روش-دلفی-و-کاربرد-ان-در-تصمیم-گیری‎Similarفهرست مقالات. روش شناسی: آشنایی با روش دلفی و کاربرد ان در تصمیم گیری.
نویسنده: ایمانی جاجرمی، حسین؛ … دانلود HTML · دانلود PDF. صفحه: از ۳۵ تا ۳۹٫
روش دلفی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/روش_دلفی‎Cached
Similarروش دلفی (به انگلیسی: Delphi method ) یک روش یا تکنیک ارتباطی ساختمند
است که در … این پروژه به مطالعه در زمینه جنگ‌افزارهای بین قاره‌ای فرا سطحی پرداخت.
تحقیق روش شناسی دلفی | فروشگاه فایل
file.cellfull.ir/?p=14416‎Cached2 ژانويه ۲۰۱۷ … نام محصول : تحقیق روش شناسی دلفی. فرمت : word. حجم : ۲۷ کیلوبایت. تعداد
صفحات : ۵٫ زبان : فارسی. تعداد رفرنس : ۷٫ سال گردآوری : ۹۵٫

نوشته شده دربهمن ۲۸, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top