حذف جريان هجومي ترانسفورماتور هاي قدرت با استفاده از تئوري سوئيچينگ كنترل شده

حذف جريان هجومي ترانسفورماتور هاي قدرت با استفاده از تئوري سوئيچينگ كنترل شده چكيده:جريان هجومي به دليل به اشباع رفتن هسته در زمان برق دار كردن ترانسفورماتور به وجود مي آيد. ويژگي بزرگ، هارمونيك هاي زياد، و اندازه بزرگ مي باشد كه مي تواند تاثيرات مختلفي DC اصلي اين جريان داشتن مولفه از جمله كاهش كيفيت برق، كاهش عمر مفيد ترانسفورماتور، عملكرد غلط رله هاي حفاظتي، تنش و فشارمكانيكي روي سيم پيچي ها و هسته را به همراه داشته باشند. لذا كنترل اندازه و حذف جريانهاي هجومي در ترانسفورماتور از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. در اين مقاله روش سوئيچينگ كنترل شده براي اين منظور معرفي و ارائه شده است. …

[PDF] ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ي ﻗﺪرت ﻫﺎ ﺗﺮاﻧ
www.irantransformer.com/wp-content/uploads/2011/09/29.pdf‎Cached
Similarﺣﺬف ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺠﻮﻣﻲ. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر. ﻫﺎ. ي ﻗﺪرت. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه. ﺑﺨﺶ اول. :
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺌﻮري … ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬراي ﺷﺎر ﻫﺴﺘﻪ در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ و ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،. ﻳﻚ ﻣﺪل
ﺗﺌﻮري …
حذف جريان هجومي ترانسفورماتور هاي قدرت با استفاده از تئوري …
www.power2.ir/…/حذف-جريان-هجومي-ترانسفورماتور-هاي-قدرت-با-استفاده-از-تئوري-سوئيچينگ-كنترل-شده‎Cached
Similarحذف جريان هجومي ترانسفورماتور هاي قدرت با استفاده از تئوري سوئيچينگ كنترل
شده. مشخصات: تعداد بازدید: ۲۹۶۵٫ حذف جريان هجومي ترانسفورماتور هاي قدرت با …
حذف جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از تئوری …
www.civilica.com/Printable-ISCEE08_028=حذف-جریان-هجومی-ترانسفورماتور-های-قدرت-با-استفاده-از-تئوری-سوئیچینگ-کنت…‎Cachedنسخه قابل چاپ خلاصه مقاله حذف جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از
تئوری سوئیچینگ کنترل شده بخش اول : ملاحظات تئوری – گواهی پذیرش مقاله در …
حذف جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از تئوری …
ir-stu.blogsky.com/1395/07/13/post-64359/‎Cached4 ا کتبر ۲۰۱۶ … حذف جریان هجومی ترانسفورماتور های توان با استفاده از تئوری سوئیچینگ کنترل
شده چکیده:جریان هجومی به سمت دلیل به اشباع رفتن هسته در زمان …
مقاله حذف جريان هجومي ترانسفورماتور هاي قدرت با استفاده از تئوري …
www.amirfun.ir/مقاله-حذف-جريان-هجومي-ترانسفورماتور-ه/‎Cached24 ا کتبر ۲۰۱۶ … مقاله حذف جريان هجومي ترانسفورماتور هاي قدرت با استفاده از تئوري … در اين مقاله
روش سوئيچينگ كنترل شده براي اين منظور معرفي و ارائه شده است.
[PDF] ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ي ﻗﺪرت ﻫﺎ ﺗﺮاﻧ – Pupul.ir
pupul.ir/FMT_359/root/ZIfx5SZW.pdf
ﺣﺬف ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺠﻮﻣﻲ. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر. ﻫﺎ. ي ﻗﺪرت. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه. ﺑﺨﺶ اول. :
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺌﻮري … ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬراي ﺷﺎر ﻫﺴﺘﻪ در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ و ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،. ﻳﻚ ﻣﺪل
ﺗﺌﻮري …
حذف جريان هجومي ترانسفورماتور هاي قدرت با استفاده از تئوري …
alvin-chipmunks.rozblog.com/post/238
۷ فوریه ۲۰۱۶ … مقاله حذف جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از تئوری سوئیچینگ
کنترل شده بخش اول : ملاحظات تئوری, در هشتمین کنفرانس …
حذف جريان هجومي ترانسفورماتور هاي قدرت با استفاده از تئوري – بستنی
ice-cream.cofeblog.ir/post/6380‎Cached3 نوامبر ۲۰۱۵ … ﺣﺬف ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺠﻮﻣﻲ. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر. ﻫﺎ. ي ﻗﺪرت. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه. ﺑﺨﺶ اول. :
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺌﻮري … ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬراي ﺷﺎر ﻫﺴﺘﻪ در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ و ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﻫﺎي …
حذف جریان هجومی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تئوری سوئیچینگ …
www.noandishaan.com/forums/thread940.html
جریان هجومی به دلیل به اشباع رفتن هسته در زمان برق دار کردن … موضوع: حذف جریان
هجومی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تئوری سوئیچینگ کنترل شده … برق،
کاهش عمر مفید ترانسفورماتور، عملکرد غلط رله های حفاظتی، تنش و …
ایلجار – حذف جريان هجومي ترانسفورماتور هاي قدرت با استفاده از تئوري …
iljaar.mefiles.ir/…/حذف%۲۰جريان%۲۰هجومي%۲۰ترانسفورماتور%۲۰هاي%۲۰قدرت%۲۰…‎Cached3 نوامبر ۲۰۱۵ … صفحه اصلی /; برق و الکترونیک و مخابرات /; حذف جريان هجومي ترانسفورماتور هاي
قدرت با استفاده از تئوري سوئيچينگ كنترل شده …

نوشته شده درآذر ۷, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top