تحليل انرژي و اگزرژي نيروگاه بخار پالايشگاه اصفهان

  در اين مقاله، سيكل نيروگاه پالايشگاه اصفهان با ظرفيت  MW64 مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از معادلات بالانس جرم، انرژي و اگزرژي براي هر يك از اجزاي سيكل، بازده اگزرژي و درصد بازگشت ناپذيري محاسبه شده است. همچنين نتايج حاصل از آناليز اگزرژي ، ۶۱ درصد از كل اگزرژي ورودي به سيكل را شامل مي شود. با توجه به مطالعات / بويلر را مهم ترين عامل نابودي اگزرژي معرفي مي كند كه ۲ انجام شده، افزايش دماي آب تغذيه، تأثير به سزايي در كاهش تلفات اگزرژي دارد، لذا پيشنهادهايي دربارة چگونگي افزايش دماي آب تغذيه داده ۲۰ افزايش دماي آب تغذيه، افزايش راندمان °C شده است. با توجه به محاسبات انجام شده در اين مقاله، نيروگاه پالايشگاه اصفهان، به ازاي هر ۰ درصد و همچنين با فرض قيمت سوخت، اعلام شده از قسمت / ۰ درصد، افزايش راندمان اگزرژي بويلر به ميزان ۴ / اگزرژي سيكل به ميزان ۶ برآورد هزينه هاي پال …

[PDF] تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه بخار پالایشگاه اصفهان
energy.kashanu.ac.ir/article-1-90-fa.pdf‎Cachedﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭ. ﺍﮔﺰﺭژﻱ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ. □. ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺼﺮﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻲ. ۱*. ،. ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ،.
ﺣﺴﻴﻦ. ﺍﺣﻤﺪﻱ ﺩﺍﻧﺶ. ۲٫ ، ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ. ۱٫ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ. ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ. . ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ. ﺁﺯﺍﺩ. ﺍﺳﻼﻣﻲ. ﺗﻬﺮﺍﻥ . ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ.
تحليل انرژي و اگزرژي نيروگاه بخار پالايشگاه اصفهان – پایگاه ثبت …
ads.servicebartar.ir/?p=11632‎Cached6 ا کتبر ۲۰۱۶ … در اين مقاله، سيكل نيروگاه پالايشگاه اصفهان با ظرفيت MW64 مورد بررسي قرار
گرفته و با استفاده از معادلات بالانس جرم، انرژي. و اگزرژي براي هر …
تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه بخار پالایشگاه اصفهان – پایگاه مجلات …
www.noormags.ir/…/تحلیل-انرژی-و-اگزرژی-نیروگاه-بخار-پالایشگاه-اصفهان
سید حسین نصر آزادانی,حسین احمدی دانش ; مجله: مهندسی و مدیریت انرژی(مدیریت انرژی)
; تابستان ۱۳۹۱، سال دوم – شماره ۲ ;
تحليل انرژي و اگزرژي نيروگاه بخار پالايشگاه اصفهان
www.bargozideha.com/…/8p9hpxz7-تحليل-انرژي-و-اگزرژي-نيروگاه-بخار-پالايشگاه-اصفهان‎Cachedدراين مقاله، سيکل نيروگاه پالايشگاه اصفهان باظرفيت۶۴MW موردبررسی
قرارگرفته و با استفاده ازمعادلات بالانس جرم، انرژی و اگزرژی برای هريک ازاجزای
سيکل، …
تحليل انرژي و اگزرژي نيروگاه بخار پالايشگاه اصفهان
esabzevar.sellfile.ir/prod-197313-تحليل+انرژي+و+اگزرژي+نيروگاه+بخار+پالايشگاه+اصفهان.html‎Cached
Similarدر اين مقاله، سيكل نيروگاه پالايشگاه اصفهان با ظرفيت MW64 مورد بررسي قرار
گرفته و با استفاده از معادلات بالانس جرم، انرژي و اگزرژي براي هر يك.
تحليل انرژي و اگزرژي نيروگاه بخار پالايشگاه اصفهان با موضوع در …
word-amade.ir/…/06/…/تحليل-انرژي-و-اگزرژي-نيروگاه-بخار-پالا/‎Cached28 ژوئن ۲۰۰۷ … تحليل انرژي و اگزرژي نيروگاه بخار پالايشگاه اصفهان با موضوع در اين مقاله, سيكل
نيروگاه پالايشگاه اصفهان با ظرفيت MW64 مورد بررسي قرار …
تحليل انرژي و اگزرژي نيروگاه بخار پالايشگاه اصفهان | فروشگاه …
faridfile.ir/?p=92434‎Cached3 ا کتبر ۲۰۱۶ … تحليل انرژي و اگزرژي نيروگاه بخار پالايشگاه اصفهان. در اين مقاله، سيكل نيروگاه
پالايشگاه اصفهان با ظرفيت MW64 مورد بررسي قرار گرفته و …
magiran.com:تحليل انرژي و اگزرژي نيروگاه بخار پالايشگاه اصفهان
www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1071812
دراين مقاله، سيكل نيروگاه پالايشگاه اصفهان باظرفيت۶۴MW موردبررسي
قرارگرفته و با استفاده ازمعادلات بالانس جرم، انرژي و اگزرژي براي هريك ازاجزاي
سيكل، بازده …
تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه بخار پالایشگاه اصفهان – فایل هلپ
filehelp.blogsky.com/…/تحلیل-انرژی-و-اگزرژی-نیروگاه-بخار-پالایشگاه-اصفهان‎Cached21 مه ۲۰۱۶ … در این مقاله، سیکل نیروگاه پالایشگاه اصفهان با ظرفیت MW64 مورد بررسی قرار
گرفته و با استفاده از معادلات بالانس جرم، انرژی. و اگزرژی برای هر …
تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه بخار پالایشگاه اصفهان – تی فایل …
tfile.blogsky.com/1395/06/10/post-2899/‎Cached31 آگوست ۲۰۱۶ … در این مقاله، سیکل نیروگاه پالایشگاه اصفهان با ظرفیت MW64 مورد بررسی قرار
گرفته و با استفاده از معادلات بالانس جرم، انرژی و اگزرژی برای هر …

نوشته شده درآذر ۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top