تاثیر اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعی جوانان

مقدمه : تأثيرات و پيامدهاي مثبت و منفي اينترنت بعنوان يك پديده نوين در اجتماعات انساني در حال گسترش است . هر روز از سوي صاحبنظران و رسانه ها نقش مثبت اينترنت درتوسعه اقتصادي و نقش منفي آن در توسعه فرهنگي برجسته سازي مي شود . اين تحقيق با هدف بررسي تاثير اينترنت بر روابط خانوادگي انجام شده است . روش شناسي : روش شناسي پژوهش : از نوع پيمايشي است . جامعه آماري اين طرح شامل دانشجويان دانشگاه cross-sectional روش تحقيق توصيفي،مقطعي پيام نور شهركرد بوده كه تعداد آنها برابر با ۲۲۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۰ مي باشد و با استفاده از جدول نمونه گيري كوكران تعداد ۳۸۰ نفر بصورت تصادفي ساده مورد مطالعه قرار گرفت . …

پایان نامه بررسي تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي جوانان
https://apadana.in/…تأثير-اينترنت-بر-روابط-خانوادگي-و-اجتماعي-جوانان/۵۸۸‎Cachedمهم ترين هدف اين تحقيق، شناخت تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي جوانان
بوده است. جامعه آماري اين تحقيق کل دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه پیام …
بررسي تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي جوانان – فایلود
fiload.ir/…تأثير-اينترنت-بر-روابط-خانوادگي-و-اجتماعي-جوانان/۳۵۲‎Cachedبررسي تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي جوانان. پایان نامه روانشناسی و
علوم تربیتی، چکيده: کاربرد رسانه هاي چند گانه اي چون اينترنت و جذابيت هاي اين …
مقاله درباره بررسی نقش اینترنت بر روابط خانوادگی و اجتماعی جوانان …
internet-1-3.haniablog.com/…/مقاله+درباره+بررسی+نقش+اینترنت+بر+روابط+خانوادگی+و+اجتماعی+جوانان‎Cached26 سپتامبر ۲۰۱۶ … دانلود پایان نامه بررسي تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي جوانان
دانشجویان دانشگاه، در قالب فایل word و در حجم ۱۶۳ صفحه، به همراه …
تاثیر اینترنت بر روابط خانوادگی و اجتماعی جوانان – فایلکو
fileco.blogsky.com/…/تاثیر-اینترنت-بر-روابط-خانوادگی-و-اجتماعی-جوانان
۲۱ مه ۲۰۱۶ … مقدمه: تأثیرات و پیامدهای مثبت و منفی اینترنت بعنوان یک پدیده نوین در اجتماعات
انسانی در حال گسترش است. هر روز از سوی صاحبنظران و رسانه ها …
تاثیر اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعی جوانان | فروشگاه فروش …
faridfile.ir/?p=120146‎Cached5 ا کتبر ۲۰۱۶ … تاثیر اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعی جوانان. مقدمه: تأثيرات و پيامدهاي مثبت
و منفي اينترنت بعنوان يك پديده نوين در اجتماعات انساني در حال …
پایان نامه اماده بررسی تاثیر اینترنت بر روابط خانوادگی جوانان دانشجو …
impactinternetstudent.pishroblog.ir/Post/3‎Cachedبررسی تأثیر اینترنت بر روابط خانوادگی و اجتماعی جوانان دانشجو (پایان نامه).
چکیده: کاربرد رسانه های چند گانه ای چون اینترنت و جذابیت های این رسانه های جهانی، …
پایان نامه تاثیر استفاده از اینترنت در روابط اجتماعی جوانان :: مرجع …
clashofclans-game.blog.ir/…/پایان-نامه-تاثیر-استفاده-از-اینترنت-در-روابط-اجتماعی-جوانان‎Cached
Similar9 ژوئن ۲۰۱۵ … دانلود پایان نامه بررسی تأثیر اینترنت بر روابط خانوادگی و اجتماعی جوانان …
استفاده از اینترنت فعالیتی زمان بر است که مدت تعامل افراد خانواده با …
تاثیر اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعی جوانان – پایگاه ثبت …
ads.servicebartar.ir/?p=9340‎Cached5 ا کتبر ۲۰۱۶ … مقدمه: تأثيرات و پيامدهاي مثبت و منفي اينترنت بعنوان يك پديده نوين در اجتماعات
انساني در حال گسترش است. هر روز از سوي صاحبنظران و رسانه ها …
[PDF] اینترنت و روابط خانوادگی
nopadid.mcls.gov.ir/Maghalat/2/AGHABABAEI2.pdf‎Cached
Similarﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻮاﻧﺎن از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ رواﺑﻂ … اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻛﻨﺎره
ﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ۱ … ﻏﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ.
آثار اجتماعي اينترنت بر جوانان – راسخون
rasekhoon.net/article/show/…/آثار-اجتماعي-اينترنت-بر-جوانان/‎Cached1989 م به بعد، نظام جهاني اينترنت با راه اندازي نظام آزاد ارتباطات، عملا از تمام تفاهم
… انسان ها را به افرادي رها شده تبديل مي کند و بر روابط اجتماعي آنها تأثير مي گذارد.

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top