تأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان پیش دبستانی دختر و پسر شهر تهران در سال ۸۸-۸۷

پژوهش حاضر با هدف، بررسی میزان اثربخشی قصه گویی بر افزایش مهارتهای اجتماعی و بهبود رابطه کودک با والد کودکان پیش دبستانی انجام شده است.این پژوهش از نوع آزمایشی، با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و گزینش تصادفی بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، ۶۰ كودك پیش دبستانی (۳۰ دختر و ۳۰ پسر) از مناطق شمال و جنوب تهران به صورت تصادفی انتخاب شدندو به صورت تصادفی در دو گروه ۳۰ نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار این پژوهش،پرسشنامه مهارت های اجتماعی احمدی_ نوارنی و شاخص تنیدگی والدین بود .از دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون به عمل آمد. سپس گروه آزمایش به مدت ۵/۱ ماه، ۱۰ جلسه تحت جلسات قصه گویی قرار گرفتند و گروه کنترل از نفوذ چنین عاملی محفوظ نگه داشته شدند. سپس مجدداً از دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون به عمل آمد. نتایج حاصل بوسیله آزمون تحلیل کواریانس …

تأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان …
connect115.sellfile.ir/prod-197892-تأثیر+قصه+گویی+بر+مهارت+های+اجتماعی+و+رابطه+کودک+با+والد+کودکان+پیش+دبستانی+دختر+و…‎Cachedتأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان پیش دبستانی
دختر و پسر شهر تهران در سال ۸۸-۸۷٫ پژوهش حاضر با هدف، بررسی میزان اثربخشی …
تأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان …
rozfile.blogsky.com/…/تأثیر-قصه-گویی-بر-مهارت-های-اجتماعی-و-رابطه-کودک-با-والد-کودکان-پیش-دبستانی-دختر-و-پسر-شهر-تهران-در-…‎Cached20 مه ۲۰۱۶ … اختصاصی از رزفایل تأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد
کودکان پیش دبستانی دختر و پسر شهر تهران در سال ۸۸-۸۷ دانلود …
تأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان …
word-amade.ir/…/11/…/تأثیر-قصه-گویی-بر-مهارت-های-اجتماعی-و-را/‎Cached3 نوامبر ۲۰۱۳ … تأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان پیش دبستانی
دختر و پسر شهر تهران در سال ۸۸-۸۷ با موضوع پروژه , تحقیق …
سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – بانك اطلاعات پايان نامه
thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis/bodyView/1176‎Cachedعنوان پایان نامه : تأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان
پیش دبستانی دختر و پسر شهر تهران در سال ۸۸-۸۷٫ دانشكده : دانشکده روانشناسی.
تأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان …
digisong.ir/تأثیر-قصه-گویی-بر-مهارت-های-اجتماعی-و-را/‎Cachedتأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان پیش دبستانی
دختر و پسر شهر تهران در سال ۸۸-۸۷٫ Comments …
تأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان …
edu-hesabi.ir/محصول-۲۰۷۵-تأثیر-قصه-گویی-بر-مهارت-های-اجتم/
تأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان پیش دبستانی
دختر و پسر شهر تهران در سال ۸۸-۸۷٫ تیر ۲۹, ۱۳۹۵ نظری بدهید …
تأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان …
www.virascience.com/thesis/588168/‎Cachedتأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان پیش دبستانی
دختر و پسر شهر تهران در سال ۸۸-۸۷٫ دانشجو آزاده آقایی استاد راهنما محمود جمالی …
تأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان …
campiran.ir/محصول-۴۵۳۴-تأثیر-قصه-گویی-بر-مهارت-های-اجتم/
تأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان پیش دبستانی
دختر و پسر شهر تهران در سال ۸۸-۸۷٫ میثم شکوریتیر ۲۹, ۱۳۹۵ ۰ …
معرفی و دانلود تأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با …
moarefi-ketab.ir/…/معرفی-و-دانلود-تأثیر-قصه-گویی-بر-مهارت-ه/‎Cached20 نوامبر ۲۰۱۳ … معرفی و دانلود تأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان
پیش دبستانی دختر و پسر شهر تهران در سال ۸۸-۸۷ با موضوع علوم …
تأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان …
۸ll8.ir/تأثیر-قصه-گویی-بر-مهارت-های-اجتماعی-و-را/‎Cachedتأثیر قصه گویی بر مهارت های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان پیش دبستانی
دختر و پسر شهر تهران در سال ۸۸-۸۷٫ اجتماعی پایان نامه پروژه پیش دبستانی …

نوشته شده درآذر ۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top