تأثير آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱-۷ ساله اتیسم شهر تهران سال ۹۰-۸۹

پژوهش حاضربا هدف تأثیرآموزش نظریه ذهن و مهارت های اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱–7 سال مبتلا به اختلال اوتیسم شهر تهران در سال ۹۰-۸۹ انجام شده است. روش تحقیق: در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی (طرح پیش آزمون پس آزمون ، بدون گروه کنترل) استفاده شد. جامعه ی آماری: شامل کلیه ی کودکان۱۱– 7 ساله مبتلا به اختلال اوتیسم می باشند که در کلینیک های توانبخشی شهر تهران در حال دریافت خدمات تکمیلی توانبخشی هستند.نمونه آماری، حجم ونحوه گزینش آن: ازجامعه ی یاد شده لیستی تهیه شد و با روش نمونه گیری در دسترس ۵ نفر انتخاب شده است. روش جمع آوری داده ها وابزارهای آن: جهت مشخص نمودن سطح عملکرد بالا در آزمودنی ها از مصاحبه تشخیصی اوتیسم ( فرم تجدیدنظرشده) ،آزمون غربالگری طیف اوتیسم و آزمون هوش وکسلر کودک (فرم تجدیدنظرشده) استفاده شد، سپس آزمون نظریه ذهن فنگ (۲۰۰۱) وچک لیست مهارت های اجتماعی فنگ (۲ …

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – بانك اطلاعات پايان نامه
thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis/bodyView/1167‎Cachedعنوان پایان نامه : تأثير آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی
کودکان ۱۱-۷ ساله اتیسم شهر تهران سال ۹۰-۸۹٫ دانشكده : دانشکده روانشناسی.
تأثیر آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱ …
www.canoonsaba.ir/محصول-۳۱۸۲-تأثير-آموزش-نظریه-ذهن-و-مهارتها/
۱۳ آگوست ۲۰۱۶ … تأثیر آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱-۷ ساله
اتیسم شهر تهران سال ۹۰-۸۹. نشرشده توسط:reza tanks 7 روز ago نظری …
تأثير آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱ …
edu-hesabi.ir/محصول-۶۵۷۲-تأثير-آموزش-نظریه-ذهن-و-مهارتها/
۱۹ جولای ۲۰۱۶ … تأثير آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱-۷ ساله
اتیسم شهر تهران سال ۹۰-۸۹٫ تیر ۲۹, ۱۳۹۵ نظری بدهید …
تأثير آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱ …
docz.ir/تأثير-آموزش-نظریه-ذهن-و-مهارتهای-اجتما/
تأثير آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱-۷ ساله
اتیسم … بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱–۷ سال مبتلا به اختلال اوتیسم شهر تهران در
سال …
تأثير آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱ …
parsipost.ir/product/225728‎Cachedتأثير آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱-۷ ساله
اتیسم شهر تهران سال ۹۰-۸۹ فارسی!! توضیحات – ۱۸۹۶ دموکراسی اجتماعی آلمان – ۱۸۹۷

تأثير آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱ …
gpha.ir/product/225728‎Cachedتأثير آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱-۷ ساله
اتیسم شهر تهران سال ۹۰-۸۹ را بر عهده دارند و یگان حفاظت شهر تهران نیز ۲ نفر
بیشتر …
تأثير آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱ …
www.mohamad-kord.ir/product/225728‎Cachedتأثير آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱-۷ ساله …
اجتماعی کودکان ۱۱–۷ سال مبتلا به اختلال اوتیسم شهر تهران در سال ۹۰-۸۹ انجام شده …
جستجو برای: آموزش مهارت های اجتماعی
www.virascience.com/search/?…آموزش%۲۰مهارت%۲۰های%۲۰اجتماعی…‎Cachedتأثیر آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱-۷ ساله …
اجتماعی کودکان ۱۱–۷ سال مبتلا به اختلال اوتیسم شهر تهران در سال ۹۰-۸۹ انجام شده …
تأثير آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱ …
atozfile.ir/?p=18877‎Cachedتأثير آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱-۷ ساله
اتیسم شهر تهران سال ۹۰-۸۹٫ توسط : adminدر: آگوست ۲۸, ۲۰۱۶ در: بدون دیدگاه.
تأثير آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱ …
mobofile.xyz/?p=81726‎Cachedتأثير آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی بر کفایت اجتماعی کودکان ۱۱-۷ ساله
اتیسم شهر تهران سال ۹۰-۸۹٫ توسط : adminدر: جولای ۰۲, ۲۰۱۶ در: بدون دیدگاه. چاپ
ایمیل …

نوشته شده درآذر ۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top