بهینه سازی زمانبندی گریدهای محاسباتی اقتصادی با استفاده از اتوماتای سلولی

زمانبندی کار یکی از مسائل مهم در تحقیقات گرید محاسباتی می باشد.گرید محاسباتی زیر ساختی برای اشتراک منابع توزیعی و محاسبات علمی است. در این مقاله الگوریتم جدید مبتنی بر اتوماتای سلولی بنام CATO به منظور بهینه سازی زمان پیشنهاد شده است.سپس الگوریتم پیشنهادی در محیط GridSim شبیه سازی شده و نتایج آزمایشها نشان می دهد که الگوریتم CATO در زمانبندی کارها کارآیی بالاتری داشته و درخواست کاربران را در زمان کمتری انجام می دهد. …

[PDF] در ﮔﺮﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺑ
ceit.aut.ac.ir/…/Khajevand-Meybodi-IFS-Yazd-1388-LONG.pdf‎Cached
Similarﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻫﺰﻳﻨﻪ. زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي. در ﮔﺮﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. اﺗﻮﻣﺎﺗﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ. اﺳﻜﻨﺪر ﺧﻮاﺟﻪ وﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻴﺒﺪي. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬ. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت. ﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻓﻨﺎوري …
بعدی بهینه سازی زمانبندی گریدهای محاسباتی اقتصادی با استفاده از …
pazhohesh3.ir/بهینه-سازی-زمانبندی-گریدهای-محاسباتی-۲/‎Cached5 نوامبر ۲۰۱۶ … بهینه سازی زمانبندی گریدهای محاسباتی اقتصادی با استفاده از اتوماتای سلولی.
زمانبندی کار یکی از مسائل مهم در تحقیقات گرید محاسباتی می باشد …
مقاله الگوریتم های زمانبندی جدید برای بهینه سازی هزینه در گریدهای …
www.civilica.com/Paper-ACCSI12-ACCSI12_012=الگوریتم-های-زمانبندی-جدید-برای-بهینه-سازی-هزینه-در-گریدهای-محاسباتی-اقتصادی.html‎Cachedبا استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که
دارای ۷ صفحه … گرید محاسباتی، زمانبندی اقتصادی، بهینه سازی هزینه. … یک روش
جدید برای بهینه سازی اکتشافی · حملهای به طرح اشتراک سر مبتنی بر اتوماتای
سلولی.
مقاله بهینه سازی هزینه در مدل بازار کالا گریدهای محاسباتی اقتصادی با …
www.civilica.com/Paper-CSITM01-CSITM01_353=بهینه-سازی-هزینه-در-مدل-بازار-کالا-گریدهای-محاسباتی-اقتصادی-با-استفاده-از-اتوماتای-یادگیری….
مقاله بهینه سازی هزینه در مدل بازار کالا گریدهای محاسباتی اقتصادی با استفاده …
گرید محاسباتی، زمانبندی، بهینه سازی هزینه، مدل اقتصادی، اتوماتای یادگیری
سلولی …
بهینه سازی زمانبندی گریدهای محاسباتی اقتصادی با استفاده از …
yahoo-shop.ir/بهینه-سازی-زمانبندی-گریدهای-محاسباتی/
۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶ … این محصول “بهینه سازی زمانبندی گریدهای محاسباتی اقتصادی با استفاده از اتوماتای
سلولی “توسط پورتال یاهو شاپ جمع آوری و برای فروش قرار داده …
بهینه سازی زمانبندی گریدهای محاسباتی اقتصادی با استفاده از … – ۰f0.in
https://stu.0f0.in/بهینه-سازی-زمانبندی-گریدهای-محاسباتی/‎Cached17 ا کتبر ۲۰۱۶ … بهینه سازی زمانبندی گریدهای محاسباتی اقتصادی با استفاده از اتوماتای سلولی.
زمانبندی کار یکی از مسائل مهم در تحقیقات گرید محاسباتی می باشد …
بهینه سازی زمانبندی گریدهای محاسباتی اقتصادی با استفاده از …
www.bestofday.ir/shop/text/201610011210284160‎Cached1 ا کتبر ۲۰۱۶ … بهینه سازی زمانبندی گریدهای محاسباتی اقتصادی با استفاده از اتوماتای سلولی.
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین/صفحه شخصی آقاي دكتر وحيد خواجه وند
qiau.ac.ir/khajehvand.info‎Cached
Similar2, بهينه سازي زمان در زمانبندي گريدهاي محاسباتي اقتصادي با استفاده از اتوماتاي
سلولي, سومين کنفرانس داده کاوي ايران, ملی, محمد رضا ميبدي, تهران, ۱۳۸۸/۰۹/۲۵٫
بهینه سازی هزینه زمانبندی در گرید های محاسباتی اقتصادی با استفاده …
zebardast.blog.ir/…/بهينه-سازي-هزينه-زمانبندي-در-گريد-هاي-محاسباتي-اقتصادي-با-استفاده-از-اتوماتاي-سلولي‎Cachedبهینه سازی هزینه زمانبندی در گرید های محاسباتی اقتصادی با استفاده از اتوماتای
سلولی. جمعه, ۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲ ب.ظ; رسول زبردست. گرید محاسباتی ، منابع ناهمگون …
بهینه سازی زمانبندی گریدهای محاسباتی اقتصادی با استفاده از …
google-shop.ir/بهینه-سازی-زمانبندی-گریدهای-محاسباتی/‎Cachedاین محصول “بهینه سازی زمانبندی گریدهای محاسباتی اقتصادی با استفاده از اتوماتای
سلولی “توسط پورتال گوگل شاپ جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نوشته شده دردی ۱۶, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top