بررسی عوامل موثر بر شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه آموزش و پرورش شهرستان ملارد

هدف از اين پژوهش «تعیین عوامل موثر بر شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان ملارد» بوده است . روش اين پژوهش توصيفي – زمینه یابی است. شركت كنندگان در پژوهش ۵۱۴ نفر از مدیران و دبیران که به صورت تصادفی طبقه ای – نسبتی انتخاب گردیدند.ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته با ۶ مولفه و ۹۹ گویه در طیف و مقیاس پنچ درجه ای لیکرت می‌باشد. در تدوین پرسشنامه اعتبار صوری و محتوایی از طریق متخصصان و استادان راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۹۵٪ محاسبه گردید. از آزمون t مستقل تک گروهی ، آزمون kmo ، آزمون خی دو کرویت بارتلت ، تحلیل عاملی افتراقی اشتراکی ، تبیین واریانس و برای محاسبه همبستگی بین مولفه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است . نتايج پژوهش نشان داد كه همه مؤلفه های (شخصیت، آگاهی و …

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – بانك اطلاعات پايان نامه
thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis/bodyView/1168‎Cachedعنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران
مدارس راهنمایی و متوسطه آموزش و پرورش شهرستان ملارد. دانشكده : دانشکده روانشناسی.
بررسی عوامل موثر بر شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس …
www.virascience.com/thesis/586773/‎Cachedبررسی عوامل موثر بر شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس راهنمایی و
متوسطه … و سبک رهبری مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه ناحیه ۵ آموزش و پرورش شهر
مشهد.
بررسی عوامل موثر بر شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس …
tfile.blogsky.com/1395/06/09/post-2684/‎Cached30 آگوست ۲۰۱۶ … بررسی عوامل موثر بر شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس راهنمایی و
متوسطه آموزش و پرورش شهرستان ملارد · بررسی عوامل موثر بر …
بررسی عوامل موثر بر شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس …
fileavval.ir/بررسی-عوامل-موثر-بر-شایستگی-ها-و-صلاحیت/
۱۸ آگوست ۲۰۱۶ … بررسی عوامل موثر بر شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس راهنمایی و
متوسطه آموزش و پرورش شهرستان ملارد. بررسی عوامل موثر بر …
بررسی عوامل موثر بر شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس …
www.canoonsaba.ir/محصول-۲۹۹-بررسی-عوامل-موثر-بر-شایستگی-ها-و/‎Cached1 آگوست ۲۰۱۶ … بررسی عوامل موثر بر شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس راهنمایی و
متوسطه آموزش و پرورش شهرستان ملارد. نشرشده توسط:reza tanks …
بررسی عوامل موثر بر شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس …
zarinmovie.ir/محصول-۴۳۵۹-بررسی-عوامل-موثر-بر-شایستگی-ها-و/‎Cachedبررسی عوامل موثر بر شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس راهنمایی و
متوسطه آموزش و پرورش شهرستان ملارد. ۹ مرداد, ۱۳۹۵ reza market 4 بازدید ۰ ۰ …
[PDF] شماره ۱۲۰ دي ماه ۱۳۸۹ – پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
rie.ir/uploads/pajoheshnameh120.pdf‎Similarنگاهي كاستي جويانه به پژوهش هاي انجام شده در حوزه آموزش فني و حرفه اي – دكتر احد
نويدي … تحقيقات آموزشی: چالش ها و موانع – دكتر صغری ابراهيمی قوام … معاون آموزش
متوسطه- سيد ابراهيم سحر خيز … مدير كل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران –
سيدعلي يزديخواه …. جامعه آموزش و پرورش از مهمترين عوامل موثر در پيشرفت همه جانبه
است.
بررسی عوامل موثر بر شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس …
digisong.ir/بررسی-عوامل-موثر-بر-شایستگی-ها-و-صلاحیت/‎Cachedبررسی عوامل موثر بر شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس راهنمایی و
متوسطه آموزش و پرورش شهرستان ملارد. Comments …
بررسی عوامل موثر بر شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس …
textpost.ir/?p=76983
بررسی عوامل موثر بر شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس راهنمایی و
متوسطه آموزش و پرورش شهرستان ملارد. توسط admin · آگوست ۶, ۲۰۱۶ …
[XLS] پایان نامه ها – دانشگاه شهید بهشتی
sbu.ac.ir/Cols/FEP/Documents/پایان%۲۰نامه%۲۰ها.xlsx
۹, ۸, بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت روی عملکرد کارکنان شرکت … ای
اشتغال به تحصیل دانش آموزان در شاخه های فنی حرفه ای کار دانش و نظری شهرستان …
۱۹, ۱۸, بررسی مقایسه ای فرهنگ سازمانی مدارس دولتی و غیرانتفاعی در دوره های
متوسطه و راهنمایی … ۲۷, ۲۶, بررسی عوامل موثر بر میزان اعمال وظایف نظارت و راهنمایی
مدیران مدارس …

نوشته شده درآذر ۳, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top