بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان

چکیده:      هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقیاس عملکرد تحصیلی و ارزیابی اجتماعی و ارزیابی ظاهری می باشد و پرسشنامه سلامت روانی ۷ ماده آن برای نشانه های جسمانی و ۷ ماده دیگر آن علایم اضطراب و ۷ ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و ۷ ماده دیگر علایم افسردگی را می سنجد. پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که ۱۹ ماده آن برای رضایت از زندگی و ۱۳ ماده آن برای معنویت و ۱۹ ماده آن برای شادی و خوش بینی و ۸ ماده آن مربوط به رشد و بالندگی و ۸ ماده برای ارتباط مثبت با دیگران و ۱۰ ماده آن برای خود مختاری می باشد. بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که ن …

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی …
www.payanname.net/پایان-نامه-بررسی-رابطه-عزت-نفس-و-سلامت/‎Cachedخانه » سایت پایان نامه » پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با
بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان
سراوان …
بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین …
www.civilica.com/Paper-ICHCONF01-ICHCONF01_266=بررسی-رابطه-عزت-نفس-و-سلامت-روانی-با-بهزیستی-روانشناختی-والدین-کودکان-عاد…‎Cached
Similarمقاله بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان
عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان نورآباد دلفان, در کنفرانس بین المللی …
[PDF] بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی … – سیویلیکا
www.civilica.com/PdfExport-ICHCONF01_266=بررسی-رابطه-عزت-نفس-و-سلامت-روانی-با-بهزیستی-روانشناختی-والدین-کودکان-عادی-و-کود…‎Cachedﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻋﺎﺩﯼ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﺮﺯﯼ. ۱۲-۷
ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﻮﺭﺁﺑﺎﺩ ﺩﻟﻔﺎﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ (ﺳﺎﻝ:۱۳۹۳).
بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین …
www.cnproje.com/بررسی-رابطه-عزت-نفس-و-سلامت-روانی-با-بهزیستی-روانشناختی-والدین-کودکان-عادی-و-کودکان-مرزی-۱۲-۷-ساله-در-شهر…‎Cached
Similarبررسی،رابطه،عزت،نفس،سلامت،روانی،بهزیستی،روانشناختی،والدین،کودکان،عادی،
کودکان،مرزی،۱۲-۷،ساله،شهرستان،سراوان،عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی …
بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین …
fiload.ir/…/بررسی-رابطه-عزت-نفس-و-سلامت-روانی-با-بهزیستی-روانشناختی-والدین-کودکان-عادی-و-کودکان-مرزی‎Cached
Similarپایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین
کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان ارومیه، چکیده: هدف پژوهش حاضر …
بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین …
www.projeha.net/بررسی-رابطه-عزت-نفس-و-سلامت-روانی-با-بهز‎Cachedبررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی
و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان. چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه …
پایانامه روانشناسی با موضوع بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با …
www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1001777‎Cached
Similarپایانامه روانشناسی با موضوع بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی
روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۷ تا ۱۲ ساله در شهرستان سراوان.
بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین …
s3.picofile.com/…/بررسی_رابطه_عزت_نفس_و_سلامت_روانی_با_بهزیستی_روانشناختی_والدین_کودکان_عادی_و_کودکان_مرزی_۱۲_۷_ساله_د…‎Cached
Similar11 مارس ۲۰۱۳ … بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی
و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان.pdf. حجم فایل, ۳,۰۸۱ …
بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین …
www.pajuheshgah.blogfa.com/post/36‎Cached
Similarبررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی
و ….. عادی و والدین دانش آموزان دارای هوش مرزی(آموزش پذیر) ۱۲-۷ ساله شهرستان سراوان …
پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی …
payannamedl.ir/پایان-نامه-بررسی-رابطه-عزت-نفس-و-سلامت/‎Cached22 ژوئن ۲۰۱۶ … پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین
کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top