بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری دانش آموزان

چکیده امروزه هوش هیجانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است مطالعات و پژوهشهای گوناگون انجام شده در این زمینه مبین نقش و اهمیت آن در شئون مختلف زندگی افراد اعمّ از تحصیل، شغل و محیط اجتماعی زندگی می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری در دانش آموزان مقطع متوسطه استان رضوی انجام شد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی (از نوع همبستگی)، به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی از منطقه ۵ انتخاب شدند. تعداد نمونه ۱۲۱ نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد شده هوش هیجانی بار – ان و اضطراب اجتماعی جرابک و پرخاشگری آیزنک جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار Spss و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میان هوش هیجانی و اضطراب اجتماعی و پرخاشگری رابطه معنی دار …

پایان نامه بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و … – آپادانا
https://apadana.in/…بررسی-ارتباط-بین-هوش-هیجانی-با-اضطراب-اجتماعی-و-پرخاشگری-دانش-آموزان/۶۰۷‎Cachedپایان نامه بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری دانش
آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش مشاوره مدرسه، چکیده:
امروزه …
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری دانش …
fiload.ir/…بررسی-ارتباط-بین-هوش-هیجانی-با-اضطراب-اجتماعی-و-پرخاشگری-دانش-آموزان/۲۶۹۵
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری دانش آموزان. پایان
نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش مشاوره مدرسه، چکیده: امروزه هوش …
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی+پرخاشگری (دانش …
students1.pishroblog.ir/Post/6‎Cached9 دسامبر ۲۰۱۵ … پروژه و پایان نامه بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری
دانش آموزان. چکیده: امروزه هوش هیجانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده …
هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری دانش آموزان+پایان نامه ارشد …
emotional-intelligence.mizbanblog.com/post/5‎Cached
Similar10 دسامبر ۲۰۱۵ … بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری دانش آموزان. چکیده:
امروزه هوش هیجانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است مطالعات و …
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری دانش …
ads.servicebartar.ir/?p=9366‎Cached5 ا کتبر ۲۰۱۶ … بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری دانش آموزان. چکیده.
امروزه هوش هیجانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است مطالعات و …
پایان نامه بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و …
artisi.ir/research/09/15449.html‎Cached5 سپتامبر ۲۰۱۵ … مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری در
دانش آموزان مقطع متوسطه استان رضوی انجام شد. روش تحقیق در …
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری دانش …
word-amade.ir/…/بررسی-ارتباط-بین-هوش-هیجانی-با-اضطراب-ا/‎Cached21 جولای ۲۰۱۶ … بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری دانش آموزان با
موضوع پایان نامه + پروژه + دانش آموزان , علوم انسانی. جولای ۲۱, ۲۰۱۶ …
پروژه بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری دان
پرخاشگری-دانش-آموزان.download-questions-free.ir/‎‎Cached7 سپتامبر ۲۰۱۶ … بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری دانش آموزان …
زندگی می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه … دانلود فایل …
روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی – پرتال پروژه های دانشگاهی
parsproje.com/pn/88-ol-sa.html‎Cached
SimilarOL917- بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان دبیرستان … OL37-
موضوع پایان نامه ارشد روانشناسی : بررسی رابطه ی بین پرخاشگری و استفاده از
کامپیوتر و جهت … OL48-ررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و
عادی.
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری دانش …
filez.blogsky.com/1395/06/16/post-1190/‎Cached6 سپتامبر ۲۰۱۶ … بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و پرخاشگری دانش آموزان. چکیده
امروزه هوش هیجانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است مطالعات و …

نوشته شده درآذر ۱۲, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top