بررسي و تحليل عددي و آزمايشگاهي جريان حول استوانه با استفاده از آناليز ارتعاشي و ديناميك سيالات محاسباتي

            اهميت تحليل حركت سيال در مجاورت سازه و نيروهاي وارد بر سازه بسيار زياد است. امروزه بسياري از اين بررسي توسط روشهاي عددي انجام ميشود و از نتايج آن در طراحي سازهها استفادهميشود. در اين مطالعه ابتدا جريان سيال حول يك سيلندر با مقطع دايروي، به روش عددي مورد بررسي قرار گرفته است. اين شبيه سازي براي جريان دو بعدي، تراكمپذير و خواص ثابت در جريانمغشوش انجام شده و اثر ريزش گردابه روي ميدان جريان حول سيلندر و نيروي وارد شده بر آن، بررسي شده است. همچنين آناليز ارتعاشي سيلندر در آزمايشگاه سيالات دانشگاه بوعلي سينا همدانانجام شده است. تطابق قابل قبولي بين نتايج عددي و آزمايشگاهي وجود دارد و نشان ميدهد كه اثرات ريزش گردابه در جريان مغشوش، علاوه بر عوامل موثر بر ارتعاشات يك سازهي صنعتي، تاثيرقابل توجهي در طراحي سازه خواهد داشت.   …

مقاله بررسی و تحلیل عددی و آزمایشگاهی جریان حول استوانه با استفاده …
www.civilica.com/Paper-ISME19-ISME19_434=بررسی-و-تحلیل-عددی-و-آزمایشگاهی-جریان-حول-استوانه-با-استفاده-از-آنالیز-ارتعاشی-و-دین…‎Cached
Similarمقاله بررسی و تحلیل عددی و آزمایشگاهی جریان حول استوانه با استفاده از آنالیز
ارتعاشی و دینامیک سیالات محاسباتی, در نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (۱۹th

بررسي و تحليل عددي و آزمايشگاهي جريان حول استوانه با استفاده از …
ads.servicebartar.ir/?p=11526‎Cached6 ا کتبر ۲۰۱۶ … Home / تبادل پست / بررسي و تحليل عددي و آزمايشگاهي جريان حول استوانه با
استفاده از آناليز ارتعاشي و ديناميك سيالات محاسباتي …
بررسي و تحليل عددي و آزمايشگاهي جريان حول استوانه با استفاده از …
www.icnc.ir/index.aspx?pid=966&metadataId=78a151ca…‎CachedTitle: بررسي و تحليل عددي و آزمايشگاهي جريان حول استوانه با استفاده از آناليز
ارتعاشي و ديناميك سيالات محاسباتي. Authors : -. Type : text. Genre : article
بررسي و تحليل عددي و آزمايشگاهي جريان حول استوانه با استفاده از …
word-amade.ir/…/10/…/بررسي-و-تحليل-عددي-و-آزمايشگاهي-جريان-ح/‎Cached18 ا کتبر ۲۰۱۶ … بررسي و تحليل عددي و آزمايشگاهي جريان حول استوانه با استفاده از آناليز ارتعاشي و
ديناميك سيالات محاسباتي با موضوع سيلندر دايروي, ريزش …
بررسی و تحلیل عددی و آزمایشگاهی جریان حول استوانه با استفاده از …
ganj.irandoc.ac.ir/articles/750502‎Cachedبررسی و تحلیل عددی و آزمایشگاهی جریان حول استوانه با استفاده از آنالیز ارتعاشی و
دینامیک سیالات محاسباتی … در این مطالعه ابتدا جریان سیال حول یک سیلندر با
مقطع دایروی، به روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است. این شبیه سازی برای جریان
دو …
پاد: بررسی و تحلیل عددی و آزمایشگاهی جریان حول استوانه با استفاده از …
pad.um.ac.ir/file/view/6632748
عنوان: بررسی و تحلیل عددی و آزمایشگاهی جریان حول استوانه با استفاده از آنالیز
ارتعاشی و دینامیک سیالات محاسباتی; نویسنده (گان): قوامیان, عطااله; کشفی, محمد; …
بررسی و تحلیل عددی و آزمایشگاهی جریان حول استوانه با استفاده از …
filetak.blogsky.com/1395/06/13/post-4/‎Cached3 سپتامبر ۲۰۱۶ … بررسی و تحلیل عددی و آزمایشگاهی جریان حول استوانه با استفاده از آنالیز ارتعاشی و
دینامیک سیالات محاسباتی. اهمیت تحلیل حرکت سیال در مجاورت …
بررسي و تحليل عددي و آزمايشگاهي جريان حول استوانه با استفاده از …
bestfile3.sellfile.ir/prod-197024-بررسي+و+تحليل+عددي+و+آزمايشگاهي+جريان+حول+استوانه+با+استفاده+از+آناليز+ارتعاشي+و+ديناميك+سيالات+…
بررسي و تحليل عددي و آزمايشگاهي جريان حول استوانه با استفاده از آناليز ارتعاشي و
ديناميك سيالات محاسباتي.
بررسي و تحليل عددي و آزمايشگاهي جريان حول استوانه با استفاده از …
filegah.ir/بررسي-و-تحليل-عددي-و-آزمايشگاهي-جريان-ح/
۳۱ جولای ۲۰۱۶ … بررسي و تحليل عددي و آزمايشگاهي جريان حول استوانه با استفاده از آناليز ارتعاشي و
ديناميك سيالات محاسباتي اهميت تحليل حركت سيال در مجاورت …
[PDF] چکیده مقالات چهاردهمین همایش صنایع دریایی ۳
ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user…fani/…/maghalat-14-hamayesh-1391.pdf‎Similarتحلیل دینامیکی غیرخطی سکوی پایه کششی تحت بارهای تصادفی باد و موج. ۹٫ …
بررسی ارتعاشات رایزرهای دریایی ناشی از گردابه ها با استفاده از مدل ….. بررسی
عددی رفتارالستیک شناور اثرسطحی SES با در نظر گرفتن اندرکنش سیال سازه
FSI …. محاسبه نیروی درگ و شبیه سازی جریان حول بدنه کایاک با استفاده از روش المان
محدود.

نوشته شده درآذر ۴, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top