بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي و افت فشار در رديفي از فين هاي مستطيلي سوراخ دار

            در اين مقاله، بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي و افت فشار حول رديفي از فين هاي مستطيلي سوراخ دار كه روي صفحه صاف با دماي ثابت قرارگرفته اند در جريان هواي مغشوش و سه بعدي انجام شده است. سوراخ ها به سطح مقطع مربعي در طول فين و موازي با جهت جريان قرار گرفته اند. عدد رينولدز بين ۲۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ در نظر گرفته شده است. معادلات حاكم با استفاده از روش حجم محدود و بكارگيري الگوريتم سيمپل ۱ و مدل توربلانسk-ε حل شده اند. نتايج عددي بدست آمده با كار تجربي پيشين مقايسه شده و .[ تطابق خوبي داشته است [ ۱ نتايج نشان مي دهد كه فين هاي سوراخ دار نسبت به فين ساده داراي مزيت هاي زيادي است سوراخ دار كردن فين مستطيلي باعث افزايش سطح انتقال حرارت و در نتيجه افزايش انتقال حرارت مي شود كه هدف اصلي اكثر تحقيقات مي باشد همچنين اين كار به كاهش افت فشار منجر مي شود كه يك …

بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در ردیفی از فین های …
www.civilica.com/Paper-ISME19-ISME19_189=بررسی-عددی-انتقال-حرارت-جابجایی-و-افت-فشار-در-ردیفی-از-فین-های-مستطیلی-سوراخ-دار.ht…‎Cachedمقاله بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در ردیفی از فین های مستطیلی
سوراخ دار, در نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (۱۹th Annual Conference of …
[PDF] بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در ردیفی … – سیویلیکا
www.civilica.com/PdfExport-ISME19_189=بررسی-عددی-انتقال-حرارت-جابجایی-و-افت-فشار-در-ردیفی-از-فین-های-مستطیلی-سوراخ-دار.pdf‎Cachedﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ – ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻬﺎ. ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.
com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﺪﺩﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﻓﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﺩﯾﻔﯽ ﺍﺯ ﻓﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺩﺍﺭ
.
بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در ردیفی از فین های …
kkfile.blogsky.com/…/بررسی-عددی-انتقال-حرارت-جابجایی-و-افت-فشار-در-ردیفی-از-فین-های-مستطیلی-سوراخ-دار‎Cached14 مه ۲۰۱۶ … در این مقاله، بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی و افت فشار حول ردیفی از فین های
مستطیلی سوراخ دار که روی صفحه صاف با دمای ثابت قرارگرفته …
بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي و افت فشار در رديفي از فين هاي …
bestfile3.sellfile.ir/prod-197078-بررسي+عددي+انتقال+حرارت+جابجايي+و+افت+فشار+در+رديفي+از+فين+هاي+مستطيلي+سوراخ+دار.html‎Cachedدر اين مقاله، بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي و افت فشار حول رديفي از فين هاي
مستطيلي سوراخ دار كه روي صفحه صاف با دماي ثابت قرارگرفته اند در جريان هواي …
بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي و افت فشار در رديفي از فين هاي …
word-amade.ir/…/بررسي-عددي-انتقال-حرارت-جابجايي-و-افت-ف/‎Cached24 آگوست ۲۰۱۶ … بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي و افت فشار در رديفي از فين هاي مستطيلي
سوراخ دار با موضوع انتقال حرارت جابجايي, جريان مغشوش, فين …
بررسي عددي انتقال حرارت و افت فشار در فين مستطيلي
www.icnc.ir/index.aspx?pid=966&metadataId=206e203f-ce54-465c…
… عددي انتقال حرارت و افت فشار بر روي رديفي از فين هاي مستطيلي سوراخ دار كه
روي … سوراخ ها به صورت مستطيلي در ابعاد مختلف در طول فين و موازي باجهت جريان
قرار … انتقال حرارت و افت فشار چگالشي جابجايي در لوله مارپيچ تحت شيب‌هاي
متفاوت.
بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي و افت فشار در رديفي از فين هاي …
www.icnc.ir/index.aspx?pid=966&metadataId=d1228a8e-a469-4a2f…
Summary : در اين مقاله، بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي و افت فشار حول رديفي
از فين هاي مستطيلي سوراخ دار كه روي صفحه صاف با دماي ثابت قرارگرفته اند در …
بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در ردیفی از فین های …
ganj.irandoc.ac.ir/articles/750645
در این مقاله، بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی و افت فشار حول ردیفی از فین های
مستطیلی سوراخ دار که روی صفحه صاف با دمای ثابت قرارگرفته اند در جریان هوای …
مقالات مشابه با مقاله: مدلسازي،طراحي و تحليل مبدل هاي حرارتي صفحه اي …
elmnet.ir/mlt/870739‎Cachedبررسي عددي انتقال حرارت جابجايي و افت فشار در رديفي از فين هاي مستطيلي
سوراخ دار. نویسنده(گان): مرتضی حمیدی نیا ، سیدمهدی پسته ای ،. نوزدهمين همايش
سالانه …
[PDF] ISME 2011
daneshmec.ir/Project/bahman92/496.pdf‎Cached
Similar12 مه ۲۰۱۱ … ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪدي. اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت. ،. ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل. و اﻓـﺖ ﻓﺸـﺎر. ﺣـﻮل. ردﯾﻔﯽ از ﻓﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺳﻮراخ دار ﮐـﻪ
روي ﺻـﻔﺤﻪ ﺻـﺎف ﺑـﺎ. دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ … ﻓﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮراخ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر را داراﺳﺖ . واژه ﻫﺎي ﮐ.
ﻠﯿﺪي. اﻧﺘﻘﺎل. ﺣﺮارت … اﺑﻌﺎد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻓﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺗﺎﺑﺸﯽ را ﺑﺪﺳـﺖ آورده.

نوشته شده درآذر ۴, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top