بررسي سرمايش در ترانسفورماتورهاي قدرت با حل عددي توزيع حرارت در سيم پيچ

              در ترانسفورماتورهاي قدرت، سرمايش مناسب تاثير بسزائي در افزايش ظرفيت بارگيري از ترانس دارد و مطالعه توليد و انتقال حرارت در سيمپيچ ترانس كمك بسزائي به طراحي بهينه سيستم سرمايش آن ميكند. در اين مقاله با استفاده از مدلسازي عددي، توليد گرما در سيم پيچ يك ترانسفورماتور نمونه و انتقال آن در مجموعه سرمايش مورد مطالعه قرار گرفت. دما در سيم پيچ و توزيع آن در عايقبندي و جريان روغن بررسي گرديد. محل و دماي نقطه داغ روي سيمپيچ و روغن و دماي خروجي روغن به دست آمد. با مطالعه توزيع سرعت در ميان ديسكها، تاثير تغييرات سرعت جريان ورودي بر دماي نقطه داغ و دماي بالاي روغن بررسي شد. با استفاده از نتايج به دست آمده از مدلسازي عددي، ميتوان سرعت ورودي مناسب روغن، براي محدود كردن دماي نقطه داغ و بالاي ترانسفورماتور در بازه مجاز را انتخاب نمود   …

بررسی سرمایشدر ترانسفورماتورهای قدرت با حل عددی توزیع حرارت در …
www.civilica.com/Printable-ISME19_103=بررسی-سرمایشدر-ترانسفورماتورهای-قدرت-با-حل-عددی-توزیع-حرارت-در-سیم-پیچ.ht…‎Cached… بررسی سرمایشدر ترانسفورماتورهای قدرت با حل عددی توزیع حرارت در سیم پیچ …
قدرت، سرمایش مناسب تاثیر بسزائی در افزایش ظرفیت بارگیری از ترانس دارد و …
بررسی سرمایشدر ترانسفورماتورهای قدرت با حل عددی توزیع حرارت در …
www.civilica.com/Paper-ISME19-ISME19_103=بررسی-سرمایشدر-ترانسفورماتورهای-قدرت-با-حل-عددی-توزیع-حرارت-در-سیم-پیچ.ht…‎Cachedبررسی سرمایشدر ترانسفورماتورهای قدرت با حل عددی توزیع حرارت در سیم پیچ … در
سیم پیچ یک ترانسفورماتور نمونه و انتقال آن در مجموعه سرمایش مورد مطالعه قرار …
[PDF] بررسی سرمایشدر ترانسفورماتورهای قدرت با حل عددی … – سیویلیکا
www.civilica.com/PdfExport-ISME19_103=بررسی-سرمایشدر-ترانسفورماتورهای-قدرت-با-حل-عددی-توزیع-حرارت-در-سیم-پیچ.pdf
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﺪﺭ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻋﺪﺩﯼ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺭ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: …
ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺭ ﺳﯿﻤﭙﯿﭻ ﺗﺮﺍﻧﺲ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺰﺍﺋﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺁﻥ. ﻣﯿﮑﻨﺪ.
بررسی سرمایشدر ترانسفورماتورهای قدرت با حل عددی توزیع حرارت در …
ganj.irandoc.ac.ir/articles/750622‎Cachedدر این مقاله با استفاده از مدلسازی عددی، تولید گرما در سیم پیچ یک ترانسفورماتور
نمونه و انتقال آن در مجموعه سرمایش مورد مطالعه قرار گرفت. دما در سیم پیچ و توزیع آن …
بررسي سرمايش در ترانسفورماتورهاي قدرت با حل عددي توزيع حرارت در …
bestfile3.sellfile.ir/prod-197022-بررسي+سرمايش+در+ترانسفورماتورهاي+قدرت+با+حل+عددي+توزيع+حرارت+در+سيم+پيچ.html
در ترانسفورماتورهاي قدرت، سرمايش مناسب تاثير بسزائي در افزايش ظرفيت
بارگيري از ترانس دارد و مطالعه توليد و انتقال حرارت در سيمپيچ ترانس كمك
بسزائي به …
بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق، پایان نامه و مقاله آماده بررسي …
bestfile3.sellfile.ir/prod-197022-بررسي+سرمايش+در+ترانسفورماتورهاي+قدرت+با+حل+عددي+توزيع+حرارت+در+سيم+پيچ.html?…‎Cachedبررسي سرمايش در ترانسفورماتورهاي قدرت با حل عددي توزيع حرارت در سيم پيچ.
دانلود مقاله بررسي سرمايشدر ترانسفورماتورهاي قدرت با حل عددي …
ipaper.aramblog.ir/post/212‎Cached8 ا کتبر ۲۰۱۶ … … ترانسفورماتورهاي قدرت با حل عددي توزيع حرارت در سيم پيچ در pdf. … در
ترانسفورماتورهای قدرت، سرمایش مناسب تاثیر بسزائی در افزایش …
بررسی سرمایش در ترانسفورماتورهای قدرت با حل عددی توزیع حرارت در …
www.goodfile.blogsky.com/1395/06/09/post-24705/‎Cached30 آگوست ۲۰۱۶ … بررسی سرمایشدر ترانسفورماتورهای قدرت با حل عددی توزیع حرارت در سیم پیچ …
قدرت، سرمایش مناسب تاثیر بسزائی در افزایش ظرفیت بارگیری …
بررسي سرمايش در ترانسفورماتورهاي قدرت با حل عددي توزيع حرارت در …
word-amade.ir/…/04/…/بررسي-سرمايش-در-ترانسفورماتورهاي-قدر/‎Cached22 آوريل ۲۰۱۶ … بررسي سرمايش در ترانسفورماتورهاي قدرت با حل عددي توزيع حرارت در سيم پيچ با
موضوع نقطه داغ روغن, ترانسفورماتور, مدلسازي عددي , فنی و …
بررسي سرمايش در ترانسفورماتورهاي قدرت با حل عددي توزيع حرارت در …
bestfile1.4kia.ir/info/4550/i/?getppsid=30‎Cachedبررسي سرمايش در ترانسفورماتورهاي قدرت با حل عددي توزيع حرارت در سيم پيچ …
حرارت در سيمپيچ ترانس كمك بسزائي به طراحي بهينه سيستم سرمايش آن ميكند.

نوشته شده درآذر ۴, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top