افزايش راندمان مبدل حرارتي دو راهه با استفاده از صفحه مياني مواج

          يكي از روشهاي موجود براي افزايشبازده انتقال حرارت در يك مجرا با جريان تكراهه و آرام تحت شار ثابت قرار دادن يك صفحه نفوذ ناپذير در ميان مجرا و تبديل جريان تكراهه به دو جريان آرام، موازي و مختلفالجهت ميباشد. مسئله مورد نظر يك مبدل حرارتي شامل دو صفحه موازي است كه با قرار دادن يك صفحه نفوذناپذير بين صفحات موازي آن به دو زير مجرا با ارتفاعهاي يكسان تقسيم ميشود. تغيير سطح صفحه جدا كننده تأثير مستقيم بر بازده انتقال حرارت و توان مصرفي دارد. اين تغيير سطح صفحه با مواج كردن آن به صورت موجهاي هارمونيك اعمال ميشود. در اين مقاله اثر دامنه منحني صفحه مياني در طول موج ثابت و اثر طول موج منحني صفحه مياني در دامنه ثابت بر بازده انتقال حرارت و توان مصرفي توسط نرمافزار فلوئنت بررسي شده است   …

افزايش راندمان مبدل حرارتي دو راهه با استفاده از صفحه مياني مواج …
ads.servicebartar.ir/?p=15655‎Cached7 ا کتبر ۲۰۱۶ … يكي از روشهاي موجود براي افزايشبازده انتقال حرارت در يك مجرا با جريان تكراهه و آرام
تحت شار ثابت قرار دادن يك صفحه نفوذ ناپذير در ميان مجرا و …
افزایش راندمان مبدل حرارتی دو راهه با استفاده از صفحه میانی مواج – دانلود …
www.goodfile.blogsky.com/1395/06/09/post-24687/‎Cached30 آگوست ۲۰۱۶ … افزایش راندمان مبدل حرارتی دو راهه با استفاده از صفحه میانی مواج یکی از روشهای موجود
برای افزایشبازده انتقال حرارت در یک مجرا با جریان تکراهه و آرام …
افزایش راندمان مبدل حرارتی دو راهه با استفاده از صفحه میانی مواج – مهندس …
mohandesfile.blogsky.com/…/افزایش-راندمان-مبدل-حرارتی-دو-راهه-با-استفاده-از-صفحه-میانی-مواج
۱۶ مه ۲۰۱۶ … یکی از روشهای موجود برای افزایشبازده انتقال حرارت در یک مجرا با جریان تکراهه و آرام
تحت شار ثابت قرار دادن یک صفحه نفوذ ناپذیر در میان مجرا و …
[PDF] افزایشراندمان مبدل حرارتی دو راهه با استفاده از صفحه میانی مواج
www.civilica.com/PdfExport-ISME19_177=افزایشراندمان-مبدل-حرارتی-دو-راهه-با-استفاده-از-صفحه-میانی-مواج.pdf‎CachedCIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺍﻓﺰﺍﯾﺸﺮﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﻣﺒﺪﻝ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺩﻭ ﺭﺍﻫﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻮﺍﺝ … ﯾﮑﯽ ﺍﺯ
ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺸﺒﺎﺯﺩﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﺠﺮﺍ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺗﮑﺮﺍﻫﻪ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺗﺤﺖ ﺷﺎﺭ. ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ
ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻔﻮﺫ … ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﺩﻣﺎﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﻬﺎ. ﻟﯿﻨﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ …
افزايش راندمان مبدل حرارتي دو راهه با استفاده از صفحه مياني مواج – فایل …
arzon-file.ir/p30-2-افزايش-راندمان-مبدل-حرارتي-دو-راهه-با/‎Cached18 ا کتبر ۲۰۱۶ … يكي از روشهاي موجود براي افزايشبازده انتقال حرارت در يك مجرا با جريان تكراهه و آرام
تحت شار ثابت قرار دادن يك صفحه نفوذ ناپذير در ميان مجرا و …
افزايش راندمان مبدل حرارتي دو راهه با استفاده از صفحه مياني مواج | کانون …
www.canoonsaba.ir/محصول-۷۴۱۵-افزايش-راندمان-مبدل-حرارتي-دو-ر/
۲۳ جولای ۲۰۱۶ … افزایش راندمان مبدل حرارتی دو راهه با استفاده از صفحه میانی مواج … مسئله مورد نظر
یک مبدل حرارتی شامل دو صفحه موازی است که با قرار دادن یک صفحه …
افزايش راندمان مبدل حرارتي دو راهه با استفاده از صفحه مياني مواج
partshot.ir/product/231533
يكي از روشهاي موجود براي افزايشبازده انتقال حرارت در يك مجرا با جريان تكراهه و آرام
تحت شار ثابت قرار دادن يك صفحه نفوذ ناپذير در ميان مجرا و تبديل جريان تكراهه به

افزايش راندمان مبدل حرارتي دو راهه با استفاده از صفحه مياني مواج با …
word-amade.ir/download/…/افزايش-راندمان-مبدل-حرارتي-دو-راهه-با-۳/‎Cached19 ژانويه ۲۰۱۶ … افزايش راندمان مبدل حرارتي دو راهه با استفاده از صفحه مياني مواج با موضوع بازده
انتقال حرارت, افزايش توان مصرفي, دماي ديواره ها , فنی و مهندسی.
افزايش راندمان مبدل حرارتي دو راهه با استفاده از صفحه مياني مواج با …
word-amade.ir/download/…/افزايش-راندمان-مبدل-حرارتي-دو-راهه-با-ا/‎Cached15 آگوست ۲۰۱۴ … افزايش راندمان مبدل حرارتي دو راهه با استفاده از صفحه مياني مواج با موضوع بازده
انتقال حرارت , افزايش توان مصرفي , دماي ديوارهها , فنی و مهندسی.
افزایش راندمان مبدل حرارتی
ramadan95.rozblog.com/tag/افزایش-راندمان-مبدل-حرارتی
افزايش راندمان مبدل حرارتي دو راهه با استفاده از صفحه مياني مواج … ﯾﮑﯽ از nbsp ﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﯾﮏ ﻣﺠﺮا ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮏ راﻫﻪ و آرام ﺗﺤﺖ ﺷﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ …

نوشته شده درآذر ۴, ۱۳۹۵ دردسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

Back to Top